Help

En Levende Bok

PETER OG JOHANNES HELBREDER EN LAM MANN

1 Peter og Johannes gikk en dag til templet for å være med på den daglige bønnen klokken tre.
2 Da de kom fram til templet, så de en mann som hadde vært lam fra fødselen. Han ble båret bortover gaten og lagt ved siden av tempelporten ? den som kalles «Den vakre porten». Dette skjedde hver dag.
3 Da Peter og Johannes gikk forbi, bad han dem om penger.
4 De så lenge på ham, og så sa Peter: «Se hit!»
5 Den lamme mannen så ivrig på dem, for han ventet å få en gave.
6 Men Peter sa: «Vi har ikke penger til deg, men jeg skal gi deg noe annet! Jeg befaler deg i Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!»
7-8 Så grep Peter den lamme mannen i hånden og drog ham opp på føttene. Idet han gjorde det, ble mannens føtter og ankler styrket, slik at han kunne stå oppreist. Han stod et øyeblikk, og så begynte han å gå! Han løp omkring og priste Gud og fulgte med Peter og Johannes inn i templet.
9 Da folket innenfor så at han gikk og hørte at han priste Gud, ble de forundret.
10 De visste jo alle at det var den tiggeren som pleide å sitte i tempelporten.
11 De styrtet av sted til Salomos hall, der mannen holdt seg tett inntil Peter og Johannes. Alle var overrasket over det som hadde skjedd.
12 Peter talte da til folket. «Israels menn,» sa han, «hva er det som er så underlig med dette? Og hvorfor ser dere på oss som om vi ved vår kraft eller gudsfrykt har fått denne mannen til å gå?
13 Det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre forfedres Gud, som har æret sin tjener Jesus ved å gjøre dette. Jeg taler nå om den Jesus som dere forkastet til tross for at Pilatus var bestemt på å frikjenne ham.
14 Dere ville ikke at han skulle gå fri ? denne hellige og rettferdige. I stedet forlangte dere at en morder skulle slippes fri.
15 Dere drepte livets høvding, men Gud førte ham tilbake til livet igjen. Johannes og jeg er vitner om dette, for etter at dere drepte ham, har vi sett ham levende!
16 Jesu navn har helbredet denne mannen, dere vet at han var lam før. Det er troen på Jesus som har gjort underet.
17 Kjære brødre, jeg er klar over at det dere gjorde mot Jesus, skjedde i uvitenhet. Det samme kan sies om deres ledere.
18 Men Gud oppfylte profetiene om at Messias måtte lide alt dette.
19 Fatt nå et annet sinn og få en ny holdning til Gud. Omvend dere til ham, slik at han kan rense bort syndene deres. Da skal Gud sende dere gode tider,
20 og dere skal få Messias, slik det var bestemt.
21-22 Han må være i himmelen til den endelige gjenopprettelse, slik det er profetert fra eldgamle tider. Moses, for eksempel, sa for lenge siden: 'Gud Herren vil reise opp en profet iblant dere, en som skal ligne meg. Hør nøye på alt han sier dere.
23 Hver den som ikke hører på ham, skal bli utryddet.'
24 Samuel og alle profetene siden har talt om det som foregår i dag.
25 Dere er barna til disse profetene, og dere har del i Guds løfte. Det ble sagt at hele verden skulle velsignes ved det jødiske folk ? det er løftet Gud gav til Abraham.
26 Og med det samme Gud hadde brakt sin tjener tilbake til livet igjen, sendte han ham til dere Israels menn, for å velsigne dere som omvender dere fra synden.»
© 2018 ERF Medien