Help

En Levende Bok

1-2 Vi fikk rede på at vi var på øya Malta. Folket på øya var meget vennlige mot oss. De laget et bål på stranden og hilste oss velkommen. Her kunne vi varme oss for det regnet og var kaldt.
3 Mens Paulus sanket en haug med kvister som han skulle legge på bålet, bet en giftig slange seg fast i hånden hans. Den var kommet ut på grunn av heten.
4 Folket på øya så at den hang der og sa til hverandre: «Han er uten tvil en morder! Selv om han slapp unna sjøen, tillater ikke rettferdigheten ham å leve.»
5 Men Paulus ristet slangen inn i ilden og var helt uskadd.
6 Folk ventet på at han skulle hovne opp eller plutselig falle død om. Da de hadde ventet lenge og ingenting skjedde med ham, forandret de mening og hevdet at han var en gud.
7 I nærheten av stranden, var det en stor gård som tilhørte Publius, guvernøren på øya. Han tok meget vennlig imot oss og lot oss få være her i tre dager.
8 Det viste seg at faren til Publius var syk. Han hadde feber og dysenteri. Paulus gikk inn og bad for ham. Han la hendene på ham og helbredet ham.
9 Da kom alle de andre syke på øya, og de ble også helbredet.
10 Resultatet av dette var at vi ble overøst med gaver, og da tiden var inne til å seile igjen, kom folk om bord med alt vi kunne trenge til reisen.
11 Det gikk tre måneder før vi heiste seil igjen, og denne gangen var det med «Tvillingbrødrene» av Aleksandria, et skip som hadde overvintret på øya.
12 Vår første stopp var Syrakus, og her ble vi i tre dager.
13 Herfra seilte vi rundt til Regium. Dagen etter begynte det å blåse sønnavind, så etter enda en dag kom vi til Puteoli,
14 der vi fant noen troende. De bad oss å bli hos dem i sju dager. Så seilte vi videre mot Roma.
15 Brødrene i Roma hadde hørt at vi kom, og de drog ut for å møte oss ved Forum Appii. Andre sluttet seg til oss ved Tres Taberne. Da Paulus så dem, takket han Gud og fattet nytt mot.

PAULUS KOMMER TIL ROMA

16 Da vi kom til Roma, fikk Paulus tillatelse til å bosette seg hvor han ville, men han ble voktet av en soldat.
17 Tre dager etter sin ankomst kalte han de jødiske lederne i byen sammen og talte til dem:«Brødre, jeg ble arrestert av jødene i Jerusalem og overgitt til de romerske myndighetene for å straffes, enda jeg ikke hadde skadet noen eller brutt noen av skikkene til forfedrene våre.
18 Romerne forhørte meg og ville løslate meg, for de fant ingen grunn til dødsdom, slik som de jødiske lederne forlangte.
19 Men da jødene protesterte mot avgjørelsen, følte jeg det nødvendig, uten at jeg derved ville komme med noen anklage mot dem, å appellere til Cæsar.
20 Jeg bad dere komme hit i dag så vi kunne lære hverandre å kjenne. Jeg vil fortelle dere at det er fordi jeg tror Messias er kommet, at jeg er bundet med denne lenken.»
21 De svarte: «Vi har ikke hørt noe om dette! Vi har ikke fått noe brev fra Judea eller hørt noe fra dem som er kommet fra Jerusalem.
22 Men vi vil gjerne høre hva du tror, for det eneste vi vet om disse kristne er at de møter motstand overalt!»
23 Det ble da bestemt en tid, og den fastsatte dagen kom en hel del jøder til huset til Paulus. Han fortalte dem om Guds rike og lærte dem om Jesus ut fra Skriftene ? fra de fem Mosebøkene og de profetiske bøker. Han begynte sin undervisning om morgenen og fortsatte til sent på kvelden.
24 Noen trodde, andre gjorde det ikke.
25 Men etter at de hadde diskutert fram og tilbake, forlot de Paulus med hans siste ord ringende i ørene: «Den Hellige Ånd hadde rett da han sa dette ved profeten Jesaja.
26 'Si til jødene: «Dere skal høre og se, men ikke forstå,
27 Hjertene deres er harde og dere hører ikke med ørene. Dere har lukket øynene, så dere ikke forstår. Dere vil ikke se og høre. Dere vil ikke forstå og omvende dere til meg, så jeg kan helbrede dere».'
28-29 Dere skal vite at Guds frelse også er for hedningene, og de kommer til å ta imot.»
30 Paulus bodde to år i huset han hadde leid, og tok imot alle som besøkte ham. Han forkynte frimodig om Guds rike. Det var ingen som forsøkte å hindre ham i å snakke om Jesus Kristus.
© 2018 ERF Medien