Hjelp

En Levende Bok

PAULUS FORSVARER SEG

1 Så sa Agrippa til Paulus: «Du har tillatelse til å tale din sak.»Paulus hevet hånden og begynte sitt forsvar:
2 «Jeg er lykkelig, kong Agrippa,» begynte han, «for at jeg får komme med min forklaring til deg.
3 Jeg vet at du har god rede på jødiske lover og skikker. Jeg ber at du hører tålmodig på meg!
4 Som jødene kjenner til, fikk jeg en grundig jødisk opplæring fra min tidligste barndom i Tarsus og senere i Jerusalem. Jeg har levd i overensstemmelse med dette.
5 Hvis anklagerne mine bare ville erkjenne det, vet de at jeg alltid har vært blant de strengeste fariseere med hensyn til lydighet mot jødiske lover og skikker.
6 Men den egentlige grunn til at de har anklaget meg er noe helt annet, ? jeg setter mitt håp til oppfyllelsen av Guds løfte som ble gitt våre forfedre.
7 De tolv stammene i Israel strever fremdeles natt og dag for å oppnå det håp som jeg allerede har! Likevel, konge, sier de at dette er en forbrytelse!
8 Men er det en forbrytelse å tro på de dødes oppstandelse? Virker det utrolig for deg at Gud oppvekker døde?
9 Jeg mente tidligere at det var min plikt å bekjempe dem som trodde på Jesus fra Nasaret.
10 Jeg kastet mange av de hellige i fengsel, fordi jeg hadde fullmakt fra øversteprestene til å gjøre det. Når de ble dømt til døden, gav jeg min stemme til det.
11 Jeg brukte tortur for å få kristne til å forbanne Kristus. Jeg gikk så voldsomt fram imot dem at jeg til og med jaget dem til fjerne byer i fremmede land.
12 Jeg var ute i et slikt oppdrag, på vei til Damaskus,
13 da jeg en dag ved tolvtiden opplevde et lys fra himmelen. Det var klarere enn solen, og lyste opp både meg og de som var sammen med meg.
14 Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst som talte til meg på hebraisk: 'Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.'
15-16 'Hvem er du, Herre?' spurte jeg.Og Herren svarte: 'Jeg er Jesus, han som du forfølger. Stå nå opp! Jeg har åpenbart meg for deg for å utvelge deg til min tjener og mitt vitne. Du skal vitne om denne opplevelsen og om det jeg siden skal vise deg.
17 Og jeg skal beskytte deg både mot ditt eget folk og mot hedningene. Ja, jeg skal sende deg til hedningene
18 for å åpne deres øyne, slik at de kan omvende seg og leve i Guds lys i stedet for i Satans mørke. De kan få tilgivelse for syndene sine, og få del i Guds arv sammen med alle andre mennesker som har fått renset bort sin synd. De skal være mine hellige!'
19 Kong Agrippa, jeg var ikke ulydig mot dette himmelske syn!
20 Jeg forkynte først for dem som var i Damaskus, så i Jerusalem og rundt om i Judea, og så for hedningene. Jeg bad alle angre sine synder og omvende seg til Gud ? og bevise sin omvendelse ved å gjøre gode gjerninger.
21 Jødene arresterte meg i templet fordi jeg forkynte dette, og de forsøkte å drepe meg.
22 Men Gud beskyttet meg, slik at jeg er i live i dag og kan fortelle disse sannhetene til alle, både høy og lav. Jeg lærer ikke noe annet enn det profetene og Moses sa ?
23 at Messias skulle lide og være den første til å stå opp fra de døde, og at han skulle bringe lys både til jøder og hedninger.»
24 Plutselig ropte Festus: «Paulus, du er gal. De lange studiene har gjort deg sinnsyk!»
25 Men Paulus svarte: «Jeg er ikke gal, høyst ærede Festus. Jeg taler sanne og sindige ord,
26 og kong Agrippa kjenner til disse sakene. Jeg taler åpent, for jeg tror ikke disse begivenhetene er ukjente for ham. De har jo ikke foregått i noen avkrok!
27 Kong Agrippa, tror du på profetene? Ja, jeg vet du gjør det ...»
28 Agrippa avbrøt ham: «Det er like før du overtaler meg til å bli en kristen.»
29 Paulus svarte: «Jeg håper til Gud at både du og alle andre her i denne forsamlingen må bli som jeg, ? bortsett fra disse lenkene.»
30 Da reiste kongen, guvernøren, Berenike og alle de andre seg og gikk.
31 De samtalte seg imellom om dette etterpå og var enige: «Denne mannen har ikke gjort noe som han fortjener dødsstraff eller fengsel for.»
32 Agrippa sa til Festus: «Han kunne vært satt på frifot om han ikke hadde appellert til Cæsar!»
© 2017 ERF Medien