Help

En Levende Bok

PAULUS OG DE ROMERSKE MYNDIGHETENE

1 Fem dager senere kom øverstepresten Ananias med noen av de jødiske lederne og sakføreren Tertullus for å anklage Paulus.
2 Da Tertullus ble kalt fram, kom han med følgende anklage:«Høyt ærede guvernør, du har gitt oss jøder ro og fred. Takket være deg har folket vårt fått gode kår.
3 Dette er vi meget, meget takknemlige for.
4 Jeg skal ikke bry deg lenge. Om du vil høre på meg bare en liten stund, skal jeg forklare hvorfor vi anklager denne Paulus.
5 Vi har funnet ham å være en bråkmaker, en mann som stadig skaper strid blant jødene utover hele verden. Han setter dem opp, så de blir oppviglere og opprørere mot det romerske styre. Han er leder for den sekten som er kjent under navnet «nasareerne».
6 Dessuten forsøkte han å vanhellige templet da vi arresterte ham.Vi ville ha gitt ham den behandling han fortjener,
7 men Lysias, kommandanten for garnisonen, kom og tok ham fra oss med vold. Han forlangte at Paulus skulle dømmes etter romersk lov.
8 Du kan finne ut sannheten i anklagene våre ved å undersøke saken selv.»
9 Alle de andre jødene istemte dette og bekreftet alt Tertullus hadde sagt.
10 Nå var det Paulus' tur. Guvernøren gav tegn til at han skulle reise seg og tale.Paulus begynte: «Jeg vet, herre, at du har vært dommer i jødiske saker i mange år. Det gir meg frimodighet til å komme med mitt forsvar.
11 Du kan lett få bekreftet at det ikke er mer enn tolv dager siden jeg kom til Jerusalem for å tilbe i templet,
12 og du vil oppdage at jeg aldri har vært årsak til noen oppstand verken i synagoger eller på gaten i noen by.
13 Disse mennene kan slett ikke bevise det de anklager meg for.
14 Men en ting bekjenner jeg, og det er at jeg tror på frelsens vei. Det er dette de mener når de snakker om at jeg tillhører en sekt. Jeg tjener mine fedres Gud på den måten. Jeg tror fullt og fast på den jødiske lov og på alt som er skrevet i de profetiske bøker.
15 Akkurat som disse mennene tror også jeg at både rettferdige og urettferdige skal oppstå.
16 Derfor forsøker jeg av all makt å ha en ren samvittighet både for Gud og mennesker.
17 Etter å ha vært borte i flere år, kom jeg tilbake til Jerusalem med penger for å hjelpe jødene og for å ofre til Gud.
18 Anklagerne mine så meg i templet, da jeg skulle bære fram takkofferet. Jeg hadde raket hodet, slik som loven krever, og det var ikke mange mennesker rundt meg. Men det var noen jøder fra Tyrkia der.
19 (De burde vært her om de hadde anklager imot meg) ?
20 Men hør! Spør disse mennene her hva galt de fant hos meg.
21 Det skule vel ikke være denne uttalelsen: 'Jeg står her for rådet for å forsvare min tro på at de døde skal oppstå igjen'!»
22 Feliks, som visste at de kristne ikke var oppviglere, bad jødene om å vente til Lysias, kommandanten for garnisonen, kom, så fikk han dømme i saken.
23 Han gav ordre til at Paulus skulle fengsles, men sa til vaktene at de skule behandle ham pent og ikke forby noen av vennene hans å besøke ham. De skulle også få gi ham gaver som kunne gjøre oppholdet mer behagelig.
24 Noen få dager senere kom Feliks med sin hustru Drusilla, en jødinne. De sendte bud etter Paulus og hørte på ham mens han fortalte dem om troen på Kristus Jesus.
25 Mens han talte til dem om rettferdighet og selvbeherskelse og den kommende dom, ble Feliks redd.«Gå bort for denne gang,» svarte han, «når jeg får bedre tid, skal jeg kalle på deg igjen.»
26 Han håpet også at Paulus skulle bestikke ham, så han sendte bud etter ham av og til og snakket med ham.
27 To år gikk på denne måten. Da ble Feliks etterfulgt av Porkius Festus. Og ettersom Feliks gjerne ville få godt ettermæle hos jødene, lot han Paulus bli igjen i fengslet.
© 2018 ERF Medien