Help

En Levende Bok

PAULUS FORTELLER HVA HAN HAR OPPLEVD

1 «Brødre og fedre, ? hør hva jeg har å si til mitt forsvar.
2 (Det ble enda stillere i forsamlingen da de hørte at han talte på hebraisk).
3 Jeg er jøde, ? født i Tarsus i Kilikia. Utdannelsen min har jeg fått her i Jerusalem, og Gamaliel var læreren min. Jeg har fått en grundig opplæring i jødisk lov og skikk. Jeg har brent for Guds sak, akkurat som dere gjør her idag.
4 Jeg forfulgte også de kristne. Ja, jeg arresterte både kvinner og menn og fikk kastet dem i fengsel.
5 Både øverstepresten og medlemmene i Rådet kan bekrefte dette. De sendte med meg et brev til brødrene i Damaskus, slik at jeg kunne arrestere de kristne og føre dem til Jerusalem. Det eneste jeg tenkte på var at de skulle få sin straff.
6 Mens jeg var på veien, i nærheten av Damaskus, skinte plutselig et lys fra himmelen omkring meg. Det var ved tolvtiden om dagen.
7 Jeg falt til jorden og hørte en røst som sa: 'Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?'
8 'Hvem er det som taler til meg, herre?' spurte jeg. Og han svarte: 'Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.'
9 Mennene som var med meg, så lyset, men de forstod ikke hva han sa.
10 Jeg sa: 'Hva skal jeg gjøre, Herre?' Og Herren sa til meg: 'Stå opp og gå inn i Damaskus. Der skal du få høre hva som venter deg i årene som ligger foran.'
11 Jeg var blindet av det intense lyset og måtte leies inn i Damaskus.
12 Der var det en mann som het Ananias. Han var så gudfryktig som noen når det gjelder å holde seg etter loven, en mann som hadde godt ord på seg blant jødene i Damaskus.
13 Han kom til meg og stilte seg ved siden av meg og sa: 'Saul, bror, bli seende igjen!' I samme stund kunne jeg se.
14 Så sa han til meg: 'Våre fedres Gud har utvalgt deg til å kjenne hans vilje og til å se Messias og høre ham tale.
15 Du skal føre hans budskap ut, og du skal fortelle det du nå har sett og hørt.
16 Hva venter du på? Kom og la deg døpe så syndene dine blir vasket bort i Jesu navn.'
17-18 Etter at jeg var kommet tilbake til Jerusalem, gikk jeg til templet for å be. Jeg kom i henrykkelse og fikk et syn der Gud talte til meg. 'Skynd deg ut av Jerusalem så fort du kan,' sa han. 'Det er ingen her som vil høre på deg.'
19 'Herre,' protesterte jeg. 'De vet at jeg slo og kastet i fengsel alle dem som trodde på deg.
20 Da Stefanus ble drept, stod jeg der og så på. Jeg var enig i alt de gjorde. Jeg holdt til og med kappene deres mens de steinet ham.'
21 Men Gud sa til meg: 'Forlat Jerusalem, for jeg vil sende deg til hedningene'!»
22 Folk hørte på Paulus til han sa dette ordet, men da begynte de alle som en å rope: «Bort med en slik mann! Drep ham! Han bør ikke få leve!»
23 De skrek og kastet kappene sine i været og tok hendene fulle med støv og kastet det opp i luften.
24 Kommandanten tok ham da innenfor og gav ordre til at han skulle piskes med svøper til han hadde bekjent sin forbrytelse. Han ville finne ut hva grunnen kunne være til at folket skrek slik mot ham.
25 Mens de bandt Paulus for å piske ham, sa han til offiseren som stod der: «Er det lovlig å piske en romersk borger som ikke engang har vært for retten?»
26 Offiseren henvendte seg til kommandanten og sa: «Hva er det du gjør? Denne mannen er romersk borger!»
27 Kommandanten gikk da bort og spurte Paulus: «Si meg, er du romersk borger?»«Ja, det er jeg.»
28 «Det er jeg også,» mumlet kommandanten, «og det har kostet meg mye å bli det!»«Men jeg er borger av fødsel.»
29 Soldatene, som stod ferdige til å piske ham, forsvant fort da de hørte at Paulus var romersk borger, og kommandanten ble redd fordi han hadde gitt ordre til at Paulus skulle bindes og piskes.

PAULUS FOR RÅDET

30 Neste dag befridde kommandanten ham fra lenkene og kalte sammen prestene og det jødiske råd. Han stilte Paulus fram for dem, for å få klarhet i hva alt dette oppstyret dreide seg om.
© 2018 ERF Medien