Help

En Levende Bok

NYOMVENDTE TAR IMOT DEN HELLIGE ÅND

1 Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom Tyrkia og kom til Efesos. Der fant han flere disipler.
2 «Fikk dere den Hellige Ånd da dere kom til troen?» spurte han dem.«Nei,» svarte de, «vi skjønner ikke hva du mener. Hva er den Hellige Ånd?»
3 «Hva slags tro bekjente dere da dere ble døpt?» spurte Paulus. Og de svarte: «Det som døperen Johannes lærte.»
4 Paulus forklarte at de som ble døpt med Johannesdåpen, viste at de ville vende seg bort fra synden. Men dette var ikke nok. Johannes ville at alle skulle tro på ham som kom etter ham, ? Jesus.
5 Da disiplene fikk høre dette, lot de seg straks døpe i Jesu navn.
6 Da Paulus la hendene på dem og bad, kom den Hellige Ånd over disiplene og de talte i tunger og profeterte.
7 Det var omlag tolv disipler ialt.
8 Så gikk Paulus til synagogen og talte frimodig hver eneste sabbatsdag i tre måneder. Han fortalte hva han trodde på og overtalte mange til å tro på Jesus.
9 Men enkelte forkastet budskapet og talte offentlig imot Kristus, så han forlot dem og nektet å tale mer til dem. Paulus tok også de troende med seg. Han begynte nå å ha egne møter i Tyrannus-skolen, og her prekte han daglig.
10 Dette pågikk i to år, slik at alle i den romerske provinsen Asia ? både jøder og grekere ? fikk høre Herrens budskap.
11 Og Gud gav Paulus makt til å gjøre uvanlig kraftige gjeringer.
12 Det hendte til og med at folk tok lommetørklær eller arbeidstøy som Paulus hadde brukt og la på de syke. Sykdommen slapp taket, og de onde åndene forlot dem som var besatt.
13 En gruppe omreisende jøder, som drog fra by til by og drev ut onde ånder, forsøkte å eksperimentere med Jesu navn. Den formel de brukte var: «Jeg maner deg ved Jesus, som Paulus forkynner, å fare ut!»
14 Sju av sønnene til Skevas, en jødisk prest, holdt på med dette.
15 Men da de forsøkte seg på en mann som var besatt av en ond ånd, svarte den onde ånden: «Jeg kjenner Jesus, og jeg kjenner Paulus, men hvem er dere?»
16 Dermed sprang den besatte mannen på to av dem og slo dem, slik at de rømte ut av huset, nakne og hardt skadet.
17 Historien om dette spredte seg raskt over hele Efesos, både blant jøder og grekere. Det falt stor frykt over byen, og Jesu navn ble høyt æret.
18-19 Mange av de troende som hadde praktisert svart magi, bekjente det de hadde gjort og kom med trolldomsbøkene og tryllemidlene. De brente alt sammen offentlig. (Noen verdsatte bøkene til 50.000 kroner.)
20 Denne hendelsen viser hvor sterkt hele distriktet var berørt av Guds Ånd.

OPPTØYENE I EFESOS

21 Nå følte Paulus at den Hellige Ånd bad ham om å reise gjennom Hellas før han drog tilbake til Jerusalem.«Når jeg har vært der, må jeg besøke Roma,» forklarte han.
22 Paulus sendte to av medarbeiderne sine i forveien til Hellas. Det var Timoteus og Erastus. Selv ble han enda en stund i Tyrkia.
23 På denne tiden oppstod det uroligheter i Efesos på grunn av de kristne.
24 Det hele begynte med sølvsmeden Demetrius. Han hadde mange kunstnere i arbeid, og de laget sølvskrin for den greske gudinnen Artemis.
25 Nå kalte Demetrius sammen til et møte, der han inviterte alle som drev med dette arbeidet. Han holdt denne talen:«Godtfolk, ? dere vet at all vår velstand, skyldes de forretningene vi gjør i forbindelse med tilbedelsen av Artemis.
26 Nå kommer denne Paulus og sier at guder som er laget av menneskehender ikke er guder i det hele tatt. Forretningene går dårlig, ? ikke bare her i Efesos, men i hele provinsen.
27 Nå er det ikke bare forretningene jeg er bekymret for. Tenk om den store gudinnen Artemis og templet hennes skulle miste anseelse. Hun er jo en strålende gudinne som blir tilbedt over hele verden, ? ikke bare her i Tyrkia.»
28 Da sølvsmedene og kjøpmennene hadde hørt denne talen, ble de rasende og begynte å rope: «Stor er efesernes Artemis!»
29 Uroen bredte seg over hele byen, og snart var alt kaos. Alle stormet avsted til teatret, og de slepte med seg Gaius og Aristark som var i følget til Paulus.
30 Paulus prøvde å komme seg inn, men disiplene hindret ham.
31 Noen av de romerske offiserene i provinsen var venner av Paulus. De sendte bud om at han måtte holde seg unna.
32 Inne i teatret var det full forvirring. Alle ropte i munnen på hverandre, og de fleste visste ikke engang hvorfor de var der.
33 Noen av jødene fikk øye på Aleksander i folkemengden. Han kom fram og ville holde en forsvarstale.
34 Men da folk forstod at han var jøde, begynte de å rope: «Stor er efesernes Artemis! Stor er efesernes Artemis!» I to timer holdt de det gående.
35 Til slutt klarte borgermesteren å få ro i forsamlingen.«Menn fra Efesos,» begynte han, «alle vet at Efesos er byen der gudinnens bilde falt ned fra himmelen. Vi vil alltid være sentrum for troen på den store Artemis.
36 Dere skal bare ta det med ro og ikke gjøre noe overilet. Ingen kan skade Artemis.
37 Disse mennene har verken stjålet noe fra templet eller ødelagt gudinnens rykte.
38 Hvis Demetrius eller andre vil reise sak mot noen, kan dommerne ta saken med det samme. Vi har jo de vanlige rettsmøtene. La disse tingene gå gjennom vanlige kanaler.
39 Har dere andre krav, får dere gå til folkeforsamlingen med det.
40 Tenk om de romerske myndighetene stiller oss til ansvar for det som har skjedd her idag. Hva i all verden skal jeg svare? Det finnes jo ingen fornuftig forklaring på det som har hendt.»
41 Borgermesteren avsluttet talen og bad folket om å fjerne seg.
© 2018 ERF Medien