Help

En Levende Bok

1 Så forlot Paulus Aten og drog videre til Korint.
2-3 Der ble han kjent med en jøde som het Akvilas. Han var født i Pontus, og var kommet fra Italia med sin kone Priskilla. De var blitt drevet ut av Italia. Claudius Cæsar hadde bestemt at alle jøder skulle utvises fra Rom. Paulus ble boende hos dem, for de var teltmakere akkurat som han og kunne arbeide sammen.

PAULUS FORKYNNER FOR HEDNINGENE

4 Hver sabbat var Paulus i synagogen, der han forsøkte å overbevise både jøder og grekere.
5 Etter at Silas og Timoteus var kommet tilbake fra Makedonia, tilbrakte Paulus hele sin tid med å forkynne og vitne for jødene.
6 Men da jødene stod imot ham, spottet, og kom med grove påstander mot Jesus, ristet Paulus støvet av kappen sin og sa: «Deres blod skal komme over deres egne hoder. Jeg har ingen skyld i dette. Nå drar jeg til hedningene og forkynner for dem.»
7 Etter dette oppholdt han seg hos Titus Justus, en hedning som tilbad Gud og som bodde ved siden av synagogen.
8 Krispus, lederen for synagogen kom til tro på Herren sammen med hele familien sin. De ble døpt ? og det samme ble mange andre i Korint.
9 En natt talte Herren til Paulus i et syn og sa: «Ikke vær redd! Tal ut! Ikke gi deg!
10 Jeg er med deg, og ingen kan skade deg. Det er mye folk i denne byen som hører meg til.»
11 Dermed ble Paulus i Korint i halvannet år, og underviste fra Guds ord.
12 Da Gallio ble guvernør i Akaia, reiste jødene seg til motstand mot Paulus og førte ham for guvernørens domstol.
13 De anklaget Paulus for å ha «overtalt folk til å tilbe Gud på en måte som stred mot romersk lov».
14 Men idet Paulus skulle begynne forsvaret sitt, vendte Gallio seg mot anklagerne og sa: «Hør, dere jøder! Hvis dette var en sak der det dreide seg om en eller annen forbrytelse, så hadde jeg vært tvunget til å høre på dere.
15 Men siden det ganske enkelt er strid om ord og personer og om deres egne jødiske lover, så får dere ta hånd om dette selv. Jeg er ikke interessert, jeg kommer ikke til å blande meg opp i dette.»
16 Dermed drev han dem ut av rettslokalet.
17 Mobben tok da tak i Sostenes, den nye lederen for synagogen, og julte ham opp utenfor rettslokalet. Men Gallio brydde seg ikke om det heller.
18 Paulus ble i byen noen dager etter dette, men sa så farvel til de kristne og seilte til Syriakysten. Han tok Priskilla og Akvilas med seg. I Kenkreæ klippet Paulus håret etter jødisk skikk, for han hadde et løfte på seg.
19 Da han kom til havnebyen Efesos, lot han oss være om bord i skipet, mens han selv gikk til synagogen for å samtale med jødene.
20 De bad ham å stanse der noen dager, men Paulus følte at han måtte skynde seg videre.
21 «Jeg må være i Jerusalem til høytiden,» sa han. Men han lovte å komme tilbake til Efesos senere hvis Gud tillot det. Så heiste vi seil igjen.
22 Neste stopp hadde vi i havnebyen Cæsarea. Herfra besøkte Paulus menigheten (i Jerusalem) og seilte så videre til Antiokia.
23 Etter å ha tilbrakt en tid her, forlot vi Tyrkia igjen og drog nå igjennom Galatia og Frygia og besøkte alle de troende. Paulus oppmuntret dem og hjalp dem til å vokse i Herren.
24 Det viste seg at en jøde ved navn Apollos, en dyktig bibellærer og predikant, nettopp var kommet til Efesos fra Aleksandria i Egypt.
25-26 Mens han var i Egypt, var det noen som hadde fortalt ham om døperen Johannes og hva Johannes hadde sagt om Jesus. Det var også alt han visste. Han hadde aldri hørt resten av historien, men han forkynte frimodig i synagogen. «Messias kommer. Vær rede til å ta imot ham!» Priskilla og Akvilas var der og hørte ham ? og det var en kraftig preken. Etterpå hadde de en samtale med ham og forklarte mer utførlig hva som var skjedd med Jesus og hva dette betydde.
27 Apollos hadde tenkt å dra til Hellas, og de troende oppmuntret ham til dette. De skrev til sine medkristne der og sa at de skulle ta vel imot ham. Da Apollos kom til Hellas, ble han meget brukt av Gud til å styrke menigheten.
28 Han imøtegikk de jødiske argumentene på en meget overbevisende måte, og viste fra Skriftene at Jesus virkelig var Messias.
© 2018 ERF Medien