Help

En Levende Bok

PAULUS HAR STADIG VANSKELIGHETER

1 Nå reiste Paulus og Silas gjennom byene Amfipolis og Apollonia og kom til Tessalonika, der det var en jødisk synagoge.
2 Som vanlig gikk Paulus dit for å forkynne. Tre sabbater på rad forklarte han Skriftene for folket.
3 Han forklarte profetiene om Messias' lidelse og oppstandelse og beviste at Jesus er Messias.
4 Noen av dem som hørte på, ble overbevist og omvendte seg ? deriblant et stort antall greske menn, og også mange betydningsfulle kvinner i byen.
5 Men de jødiske lederne ble misunnelige. De fikk tak i en del dagdrivere som flokket seg sammen og fikk i stand et oppløp. De angrep hjemmet til Jason for å føre Paulus og Silas til byrådet.
6 Da de ikke fant dem der, trakk de Jason og noen av de andre troende med seg i stedet. «Paulus og Silas har satt hele verden på hodet, og nå forstyrrer de også vår by,» ropte de.
7 «Jason har tatt imot dem i sitt hus. De er alle skyldige i forræderi, for de hevder at en annen enn Cæsar er konge, nemlig en som heter Jesus.»
8-9 Folket i byen, så vel som dommerne, så alvorlig på disse anklagene. De troende fikk ikke gå før de hadde stilt en pengesum som sikkerhet.
10 Samme natt fikk de kristne Paulus og Silas av sted til Berøa i all hast. Her gikk de som vanlig til synagogen for å forkynne.
11 Men folket i Berøa var mer storsinnet og åpne enn de i Tessalonika og lyttet med glede til budskapet. De ransaket i Skriftene dag etter dag for å undersøke om det virkelig var slik som Paulus og Silas hevdet.
12 Resultatet ble at mange av dem trodde, deriblant flere framstående greske kvinner og menn.
13 Men da jødene i Tessalonika hørte at Paulus forkynte i Berøa, drog de dit og laget vanskeligheter.
14 De troende reagerte med det samme. De sendte Paulus til kysten, mens Silas og Timoteus ble igjen.
15 De som fulgte Paulus, ble med ham til Aten. Så vendte de tilbake til Berøa med bud til Silas og Timoteus at de skulle skynde seg å komme etter.
16 Mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han meget opprørt over alle avgudene han så overalt i byen.
17 Han gikk til synagogen for å samtale med jødene og de hedningene som trodde på Gud, og han talte daglig til alle som var på torget.

PAULUS MØTER FILOSOFENE

18 Paulus møtte også noen av de epikureiske og stoiske filosofene. Deres reaksjon da han talte til dem om Jesus og hans oppstandelse, var: «Dette er bare sludder,» eller: «Han prøver å prakke på oss en fremmed religion.»
19 Men de inviterte ham opp på Areopagos og sa: «Kom og fortell oss mer om denne nye religionen.
20 Du sier så mye underlig. Vi vil gjerne høre mer.»
21 (Jeg burde forklare at alle atenere så vel som fremmede i Aten syntes å tilbringe en stor del av sin tid med å diskutere nye idéer.)
22 Paulus stod foran dem på Forum og talte: «Atenske menn! Jeg legger merke til at dere er meget religiøse.
23 Da jeg var ute og gikk, så jeg mange altere, og ett av dem hadde denne innskriften: 'Til en ukjent Gud'. Dere har tilbedt Gud uten å vite hvem han er, og nå ønsker jeg å fortelle dere om ham.
24 Han skapte verden og alt som er i den. Han er himmelens og jordens Herre og bor ikke i templer som mennesker har laget.
25 Ikke trenger han noe av det menneskehender kan tjene ham med heller. Han gir selv liv og ånde til alt og tilfredsstiller alle behov.
26 Han skapte alle mennesker i verden, og spredte folkene over hele jordens overflate. Han bestemte på forhånd hvem som skulle stå opp og hvem som skulle falle, og når det skulle skje. Han bestemte grenser for alle folk.
27 Gud gjorde dette forat menneskene skulle søke Gud og prøve å finne ham. Han er jo ikke langt borte fra noen av oss.
28 For i ham er det vi lever og rører oss og eksisterer. Det er som en av deres egne diktere har sagt det: 'Vi er Guds sønner.'
29 Hvis dette er sant, skal vi ikke tenke på Gud som en avgud som er laget av mennesker, en Gud av gull eller sølv eller stein.
30 Gud var overbærende med den uvitenhet som menneskene tidligere viste. Nå befaler han alle at de skal kvitte seg med avgudene og bare tilbe ham.
31 For han har bestemt en dag da han i rettferdighet skal dømme verden. Han har utsett seg en mann til denne oppgaven. For at alle skulle forstå at han var Guds utvalgte, ble han reist opp fra de døde.»
32 Da de hørte Paulus tale om oppstandelse av et menneske som hadde vært død, var det noen som lo. Andre sa: «Vi vil gjerne høre mer om dette senere.»
33 Etter dette gikk Paulus fra dem.
34 Noen få slo seg sammen med ham og ble troende. Blant dem var Dionysius, et medlem av byrådet, en kvinne som het Damaris og noen andre.
© 2018 ERF Medien