Help

En Levende Bok

PETER BLIR ARRESTERT

1 På denne tiden begynte kong Herodes å forfølge de troende.
2 Han drepte apostelen Jakob (Johannes' bror).
3 Da Herodes så at de jødiske lederne likte dette, arresterte han også Peter,
4 og fengslet ham. Han lot en vaktstyrke på seksten soldater vokte ham. Herodes' mening var å utlevere Peter til jødene, så de kunne henrette ham etter påske.
5 Men menigheten bad inderlig til Gud for ham.
6 Natten før Peter skulle henrettes, sov han, lenket til to soldater. Andre stod vakt foran fengselsporten.
7 Da strålte det plutselig et lys i cellen. En Herrens engel stod ved siden av Peter. Engelen dyttet ham i siden for å få ham våken og sa: «Skynd deg! Stå opp!» Og lenkene falt av ham.
8 Engelen sa så: «Kle på deg, og ta på deg skoene dine.» Peter gjorde som engelen sa. «Ta nå på deg kappen og følg meg,» befalte engelen.
9 Så forlot Peter cellen og fulgte engelen. Men hele tiden trodde han at det var en drøm eller et syn. Han trodde ikke det var virkelighet.
10 De passerte den første og andre vaktbygningen og kom til jernporten mot gaten. Den åpnet seg av seg selv! De gikk gjennom den og fortsatte et kvartal sammen. Så forlot engelen ham.
11 Peter skjønte endelig hva som var skjedd. «Det er virkelig sant!» sa han til seg selv. «Herren har sendt en engel og reddet meg fra Herodes og jødene.»
12 Etter å ha tenkt seg litt om, gikk han til Marias hjem. Hun var mor til Johannes Markus. Der var mange samlet til bønnemøte.
13 Han banket på døren i porten. En pike som het Rode, kom for å åpne.
14 Da hun kjente igjen Peters stemme, ble hun så overlykkelig at hun løp inn og fortalte at Peter stod utenfor på gaten.
15 De trodde henne ikke. «Du er fra sans og samling,» sa de. Da hun holdt på sitt, sa de: «Det må være engelen hans. (De må ha drept ham).»
16 Imens fortsatte Peter å banke på. Da noen endelig gikk ut og åpnet døren, ble de forskrekket.
17 Han gjorde tegn til dem at de skulle være rolige. Så fortalte han dem det som hadde hendt og hvordan Herren hadde ført ham ut av fengslet. «Fortell Jakob og de andre hva som er skjedd,» sa han ? og så forlot han dem for å søke et tryggere oppholdssted.
18 Ved daggry ble det stor oppstandelse i fengslet. Hva var skjedd med Peter?
19 Da Herodes sendte bud etter ham og oppdaget at han ikke var der, arresterte han de seksten vaktene, forhørte dem og dømte dem til døden. Så forlot han byen for å være i Cæsarea en tid.
20 Mens Herodes var i Cæsarea, kom det en delegasjon fra Tyrus og Sidon for å treffe ham. Han var meget misfornøyd med folket i de to byene, men utsendingene gjorde seg til venns med Blastus, den kongelige sekretæren. De bad om fred, for byene deres var økonomisk avhengig av handelen med Herodes.
21 De fikk innvilget audiens hos Herodes. Da dagen kom, iførte han seg sin kongelige skrud, satte seg på en trone og holdt en tale til dem.
22 Mot slutten av denne talen gav folket ham sin hyllest og ropte: «Det er en gud som taler, ikke et menneske!»
23 Øyeblikkelig slo en Herrens engel Herodes med sykdom, slik at han ble fylt med mark og døde. Det var fordi han tok imot folkets tilbedelse i stedet for å gi æren til Gud.

BARNABAS OG SAULUS I ANTIOKIA

24 Guds ord spredte seg raskt, og det ble mange nye troende.
25 Barnabas og Saulus besøkte Jerusalem, men så snart de var ferdig med oppdraget, vendte de tilbake til Antiokia, og tok Johannes Markus med seg.
© 2018 ERF Medien