Hjelp

En Levende Bok

PETER FORTELLER OM DET SOM HENDTE I CÆSAREA

1 Nyheten om at hedningene også var blitt omvendt, nådde snart apostlene og andre i Judea.
2 Men da Peter kom tilbake til Jerusalem, begynte de troende å diskutere med ham.
3 «Du har blandet deg med hedninger og til og med spist sammen med dem,» sa de anklagende.
4 Da fortalte Peter alt han hadde opplevd.
5 «En dag i Jaffa,» sa han, «så jeg et syn ? en veldig duk ble firt ned fra himmelen etter de fire hjørnene.
6 Inne i duken var det alle slags dyr, krypdyr og fugler (som vi ikke har tillatelse til å spise).
7 Og jeg hørte en røst som sa: 'Slakt og spis hva du vil av dette.'
8 'Nei, Herre,' svarte jeg. 'Jeg har aldri spist noe som er forbudt etter jødisk lov!'
9 Men røsten kom igjen: 'Si ikke at det er galt når Gud sier at det er rett!'
10 Dette skjedde tre ganger før duken forsvant tilbake til himmelen.
11 Akkurat da kom tre menn til huset jeg bodde for å ta meg med til Cæsarea.
12 Den Hellige Ånd bad meg å gå med dem og sa at jeg ikke skulle være bekymret fordi de var hedninger. Disse seks brødrene fulgte meg, og vi kom snart hjem til mannen som hadde sendt bud etter oss.
13 Han fortalte hvordan en engel hadde åpenbart seg for ham og bedt ham sende bud til Jaffa for å hente Simon Peter.
14-15 'Han skal fortelle deg hvordan du og alle i huset ditt kan bli frelst,' hadde engelen sagt til ham.Jeg begynte å tale ? men var ikke ferdig, før den Hellige Ånd falt på dem, akkurat som han falt på oss i begynnelsen.
16 Da tenkte jeg på Herrens ord da han sa: 'Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den Hellige Ånd.'
17 Og ettersom det var Gud som gav disse hedningene den samme gaven som han gav oss da vi kom til tro på Jesus, hvem var da jeg at jeg skulle komme med innvendinger?»
18 Da de andre hørte dette, fikk de svar på alle sine spørsmål, og de begynte å prise Gud. «Ja,» sa de, «Gud har også gitt hedningene rett til å omvende seg til ham og ta imot evig liv!»

NYOMVENDTE I ANTIOKIA

19 De troende som var flyktet fra Jerusalem under forfølgelsen, hadde i mellomtiden reist så langt som til Fønikia, Kypros og Antiokia. De spredte evangeliet, men bare til jøder.
20 Det var imidlertid noen av de troende som drog til Antiokia fra Kypros og Kyrene, og de talte om den Herre Jesus til noen grekere.
21 Herren var med dem slik at mange kom til tro.
22 Da menigheten i Jerusalem fikk høre hva som hadde skjedd, sendte de Barnabas til Antiokia for å hjelpe de nyomvendte.
23 Da han kom dit og så det Gud gjorde, ble han fylt av begeistring og glede. Han oppmuntret de troende til å holde seg nær til Herren, uansett hva det måtte koste.
24 Barnabas var en god mann, full av den Hellige Ånd og sterk i troen. Resultatet var at et stort antall mennesker ble ført til Herren.
25 Barnabas drog til Tarsus for å lete etter Saulus.
26 Da han fant ham, førte han ham tilbake til Antiokia, og de ble her et helt år og lærte de mange nyomvendte. (Det var her i Antiokia de troende først ble kalt for «kristne».)
27 På den tiden kom det noen profeter fra Jerusalem til Antiokia.
28 En av dem, som het Agabus, stod opp i et av møtene og forutsa at det skulle komme en stor hungersnød over hele verden. (Dette gikk i oppfyllelse i Klaudius' regjeringstid.)
29 De troende bestemte seg for å sende hjelp til de kristne i Judea. Enhver skulle gi så mye som han kunne avse.
30 Dette gjorde de, og de sendte gavene med Barnabas og Saulus, for at de skulle ta dem med til de eldste i menigheten i Jerusalem.
© 2017 ERF Medien