Help

En Levende Bok

DOMMEN

1 Da Lammet hadde brutt det sjuende seglet, ble det stille i hele himmelen omkring en halv time.
2 Jeg så de sju englene som står foran Gud. De fikk sju basuner i hendene.
3 Da var det en annen engel, med et røkelseskar av gull, som kom og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham røkelse, som skulle blandes med Guds folks bønner på gullalteret.
4 Og duften av røkelsen, blandet med bønnene, steg opp til Gud fra alteret der englene hadde øst det ut.
5 Så fylte engelen røkelseskaret med ild fra alteret og kastet det ut over jorden. Tordenen rullet og drønnet, lynene glimtet, og det kom et fryktelig jordskjelv.
6 De sju englene med de sju basunene gjorde seg klar til å blåse.
7 Den første engelen blåste i sin basun, og hagl og ild blandet med blod ble kastet ned på jorden. En tredjedel av jorden ble satt i brann, slik at en tredjedel av trærne brant opp sammen med alt grønt gress.
8-9 Så blåste den andre engelen i sin basun, og noe som lignet et veldig brennende fjell ble kastet i havet. Det ødela en tredjedel av alle skip, og en tredjedel av havet ble rødt som blod, og en tredjedel av fiskene ble drept.
10 Den tredje engelen blåste, og en stor flammende stjerne falt fra himmelen på en tredjedel av elvene og kildene.
11 Stjernen ble kalt «Malurt» fordi den forgiftet en tredjedel av alt vannet på jorden, og mange mennesker døde.
12 Den fjerde engelen blåste i sin basun, og straks ble en tredjedel av solen ødelagt og formørket. Det samme hendte med en tredjedel av månen og stjernene, slik at dagslyset ble svakere, og natten ble enda mørkere enn før.
13 Mens jeg så på dette, fikk jeg øye på en ensom ørn som fløy gjennom himlene og ropte høyt: «Ve, ve, ve over jordens mennesker. Fryktelige ting skal snart skje, når de tre englene som er igjen skal blåse i sine basuner.»
© 2018 ERF Medien