Help

En Levende Bok

GUDS SANNE TJENERE

1 Da så jeg fire engler som stod ved jordens fire hjørner og holdt igjen de fire vindene. Ikke et blad på trærne rørte seg, og havet ble blikkstille.
2 Jeg så også en annen engel som kom fra øst. Han bar på den levende Guds store segl, og han ropte til til de fire englene, som hadde fått makt til å skade jorden og havet:
3 «Vent! Ikke gjør noe ennå ? skad ikke verken jorden, havet eller trærne. Vi må først sette Guds segl i pannen på hans tjenere.»
4-8 Hvor mange fikk dette merket? Jeg hørte tallet ? det var 144.000 av alle Israels stammer: Juda 12.000, Ruben 12.000, Gad 12.000, Aser 12.000, Naftali 12.000, Manasse 12.000, Simeon 12.000, Levi 12.000, Issakar 12.000, Sebulon 12.000, Josef 12.000, Benjamin 12.000.
9 Etter dette så jeg en veldig skare, altfor stor til å telle, fra alle nasjoner og stammer, fra alle folk og tungemål. De stod foran tronen og foran Lammet, kledd i hvitt, med palmegrener i hendene.
10 De ropte med høy røst: «Frelsen kommer fra vår Gud på tronen og fra Lammet.»
11 Nå samlet alle englene seg om tronen og de eldste og de fire levende vesener, og de falt ned for tronen og tilbad Gud.
12 «Amen!» sa de. «Velsignelse og ære og visdom og takk og herlighet og makt tilhører vår Gud i all evighet. Amen!»
13 Da var det en av de tjuefire eldste som spurte meg: «Vet du hvem disse er, de som er kledd i hvitt, og hvor de kommer fra?»
14 «Nei, herre,» svarte jeg. «Du vet det.»«Disse er kommet ut av den store trengslen,» sa han. «De vasket sine klær og gjorde dem hvite i Lammets blod.
15 Det er derfor de er her for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Han som sitter på tronen, vil gi dem ly.
16 De skal aldri mer sulte, heller ikke tørste, og de skal beskyttes for den brennende heten om middagen.
17 For Lammet som står foran tronen, vil fø dem og være deres hyrde, og han skal lede dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke vekk alle deres tårer.»
© 2018 ERF Medien