Help

En Levende Bok

SYNET AV HESTENE

1 Mens jeg så, brøt Lammet det første seglet og begynte å åpne bokrullen. Da sa en av de fire levende vesener med en stemme som lød som torden: «Kom!»
2 Jeg så, og foran meg var det en hvit hest. Rytteren hadde en bue, og det var en krone på hodet hans. Han red ut med seier for å vinne krigen.
3 Så brøt Lammet det andre seglet, og jeg hørte det andre levende vesenet si: Kom!
4 Denne gangen var det en rød hest som red ut. Rytteren hadde fått et langt sverd, og han hadde makt til å ta freden fra jorden og skape anarki i stedet. Overalt var det krig og drap.
5 Da Lammet hadde brutt det tredje seglet, hørte jeg det tredje levende vesen si: «Kom!» Og jeg så en svart hest med en rytter som holdt en vekt i hånden.
6 En stemme hørtes blant de fire levende vesener: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn. Men oljen og vinen må du ikke skade.»
7 Og da det fjerde seglet ble brutt, hørte jeg det fjerde levende vesen si: «Kom!»
8 Nå så jeg en blakk hest, og rytterens navn var Døden. Etter ham fulgte en annen hest, og rytteren på den het Helvete. De fikk makt over en fjerdedel av jorden, til å drepe med krig, hungersnød, sykdom og ville dyr.
9 Da Lammet åpnet det femte seglet, så jeg et alter, og under det var alle deres sjeler som hadde lidd martyrdøden. De hadde forkynt Guds ord og vært trofaste i sin vitnegjerning.
10 De ropte høyt til Herren og sa: «Du høyeste Herre, hellig og sanndru, hvor lenge varer det før du dømmer jordens mennesker for det de har gjort mot oss? Når skal du hevne vårt blod overfor dem som lever på jorden?»
11 Hver enkelt av dem fikk en hvit kjortel, og det ble sagt at de skulle vente en liten stund til, til deres brødre, Jesu medtjenere, også hadde lidd martyrdøden og sluttet seg til dem.
12 Jeg så Lammet bryte det sjette seglet, og det ble et veldig jordskjelv. Solen ble mørk som en sørgedrakt, og månen ble blodrød.
13 Det så ut som om himmelens stjerner var i ferd med å falle til jorden ? som grønne frukter fra fikentrær når det rystes av kraftig vind.
14 Stjernehimmelen delte seg, som om den var en bok som ble rullet sammen og fjernet, og hvert fjell og hver øy ble flyttet på.
15 Kongene på jorden, verdenslederne og rikfolkene, hærførere og alle slags mennesker, store og små, slaver og frie, gjemte seg i huler og fjellkløfter
16 og ropte til fjellene at de skulle knuse dem. «Fall over oss,» bad de, «og skjul oss så vi ikke ser ansiktet til ham som sitter på tronen. Gjem oss for Lammets vrede.
17 Den store vredes dag er kommet, og hvem kan vel overleve den?»
© 2018 ERF Medien