Help

En Levende Bok

LAMMET OG BOKRULLEN

1 Jeg så også en bokrull i hånden til ham som satt på tronen, en bokrull som det var skrevet på både innvendig og utvendig. Den var forseglet med sju segl.
2 En mektig engel med sterk stemme ropte ut dette spørsmålet: «Hvem er verdig til å bryte seglene på boken og åpne den?»
3 Men det var ingen, verken i himmelen eller på jorden eller blant de døde, som fikk tillatelse til å åpne og lese den.
4 Da gråt jeg av skuffelse. Ingen ble funnet verdig. Ingen kunne fortelle oss hva den inneholdt.
5 Men en av de tjuefire eldste sa til meg: «Gråt ikke! Se der! Løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og bevist at han er verdig til å åpne bokrullen og bryte de sju seglene.»
6 Jeg fikk da se et lam som stod foran de tjuefire eldste. Lammet hadde sår, som engang hadde voldt det døden. Det hadde sju horn og sju øyne. Øyene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele verden.
7 Lammet trådte fram og tok bokrullen fra ham som satt på tronen.
8 Da det tok bokrullen, falt de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gylne skåler fylt med røkelse ? Guds folks bønner.
9 De sang en ny sang for Lammet: «Du er verdig til å ta bokrullen og åpne seglene på den. Du ble slaktet, og ditt blod har frikjøpt mennesker fra alle land til Gud.
10 Du har samlet dem i ett rike og gjort dem til prester for vår Gud. De skal regjere på jorden.»
11 Da hørte jeg sangen fra millioner av engler som omgav tronen og fra de levende vesener og de eldste:
12 «Lammet er verdig» (høyt sang de det!) ? «Lammet som var slaktet er verdig til å få makten og rikdommen og visdommen og styrken og æren og herligheten og velsignelsen.»
13 Og så hørte jeg alle i himmelen og på jorden og de døde under jorden og i havet bryte ut: «Velsignelsen og æren og herligheten og makten tilhører for evig ham som sitter på tronen, og Lammet.»
14 Og de fire levende vesener fortsatte å si: «Amen!» Og de tjuefire eldste falt ned og tilbad ham.
© 2018 ERF Medien