Help

En Levende Bok

1 Til engelen for menigheten i Sardes skal du skrive dette brevet:«Dette budskapet er fra ham som har Guds sju ånder og de sju stjernene. Du er kjent for å være en levende menighet, men du er død.
2 Våkn opp! Styrk det som fortsatt er i live før det dør helt ut. Du holder ikke mål i Guds øyne.
3 Vend tilbake til det du trodde på den første tiden og hold fast på det. Vend om til meg! Hvis du ikke sørger for å holde deg våken, kommer jeg like overraskende som en tyv om natten.
4 Det er noen få i Sardes som ikke har skitnet seg til med synd og urenhet. De skal følge med meg i hvite klær.
5 De som seirer skal bli kledd i hvite klær, og jeg vil aldri stryke ut navnet deres av livets bok. Jeg vil kjennes ved dem for min Far og hans engler.
6 Alle som har ører skal høre hva Ånden sier til menigheten.»
7 Skriv dette til engelen for menigheten i Filadelfia:«Dette budskapet er fra ham som er hellig og sann. Han bærer Davids nøkkel og kan åpne der ingen kan stenge og stenge der ingen kan åpne.
8 Jeg vet om gjerningene dine. Du er svak men har likevel ikke fornektet mitt navn. Og du har holdt fast ved ordet. Derfor har jeg åpnet en dør for deg. Ingen skal kunne stenge den.
9 De som kommer fra Satans synagoge, sier at de er jøder, men det er de slett ikke! En dag skal de kaste seg ned for føttene dine og forstå at det er deg jeg elsker.
10 Du er tålmodig. Til tross for at du har møtt motstand og forfølgelse har du adlydt meg. Når forfølgelsene kommer over jorden, vil jeg beskytte deg. Da skal alle som bor på jorden prøves.
11 Jeg kommer snart! Hold fast på det du har så ingen tar fra deg kronen din.
12 Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel. Der skal han være trygg og aldri mer forlate det. Jeg vil skrive Guds navn på ham, og han skal bli borger i Guds by, ? det nye Jerusalem som skal komme ned fra himmelen. Også mitt navn vil jeg skrive på ham.
13 Alle som har ører skal høre det Ånden sier til menigheten.»
14 Skriv dette til engelen for menigheten i Laodikea:«Dette budskapet er fra ham som er trofast og sannferdig, ? han som er opphavet til hele skaperverket:
15 Jeg kjenner deg. Du er verken kald eller varm. Hadde du enda vært det ene eller det andre!
16 Fordi du er lunken, vil jeg spytte deg ut av min munn.
17 Du sier at du er rik og ikke mangler noen ting. Ser du ikke at du er fattig og elendig, blind og naken?
18 Nå vil jeg gi deg et råd. Kjøp gull av meg, ? gull som er renset gjennom ild. Da skal du i sannhet bli rik. Kjøp klær av meg, ? rene klær som kan skjule din skam og nakenhet. Kjøp salve av meg, ? slik at øynene dine kan bli friske og se klart igjen.
19 Jeg oppdrar alle dem jeg elsker. Derfor ber jeg deg at du skal vende om, slik at du unngår straff.
20 Se, jeg står for døren og banker. Jeg vil gå inn til alle som åpner døren for meg. Vi skal spise sammen i fellesskap og glede.
21 Den som seirer, skal sitte sammen med meg på tronen, ? slik jeg selv fikk plass på min Fars trone.
22 De som har ører skal høre hva Ånden sier til menigheten.»
© 2018 ERF Medien