Help

En Levende Bok

ELVEN MED LIVETS VANN

1 Engelen pekte på en elv for meg. Her rant livets vann, klart som krystall. Den fløt ut fra Guds og Lammets trone.
2 På hver side av elven vokste livets trær, og de bar frukt tolv ganger i året, hver måned. Bladene ble brukt som medisin til legedom for folkene.
3 Det skal ikke være noe ondt i denne byen, for Guds og Lammets trone skal være der, og hans tjenere skal tjene ham.
4 Og de skal se hans ansikt, og navnet hans skal være skrevet på pannene deres.
5 Det skal ikke være noen natt der ? det trengs ikke lamper eller sol ? for Herren Gud skal være deres lys, og de skal regjere i all evighet.
6-7 Så sa engelen til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne: 'Jeg kommer snart!' Gud, som forteller profetene hvordan framtiden blir, har sendt sin engel for å fortelle deg at dette snart kommer til å skje. Salige er de som tror dette og alt annet som er skrevet i bokrullen.»
8 Jeg, Johannes, så og hørte alt dette, og jeg falt ned for å tilbe engelen som viste meg dette,
9 men igjen sa han: «Nei, gjør ikke noe slikt. Jeg er også en Jesu tjener, som du og dine brødre, profetene. Det er også alle dem som følger den sannhet som er å finne i denne boken. Tilbe Gud alene.»
10 Så bød han meg: «Du skal ikke sette segl for det du har skrevet, for tiden for fullendelsen er nær.
11 Og når den tiden kommer, vil alle dem som gjør urett, fortsette i enda større grad med det. De urene vil bli enda mer urene, gode mennesker vil bli bedre, og de som er hellige, vil bli enda mer hellige.»

«JEG KOMMER SNART!»

12 «Se, jeg kommer snart, og jeg har lønnen med meg, så enhver skal få etter de gjerninger han har gjort.
13 Jeg er A og Å, begynnelsen og enden, den første og den siste.
14 Alle de som vasker klærne sine, får rett til å gå gjennom byens porter og til å spise frukten av livets tre.
15 Utenfor byen er de som er gått bort fra Gud, trollmennene, de umoralske, morderne, avgudsdyrkerne og alle som elsker og taler løgn.
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel til deg for at du skal fortelle dette til menighetene. Jeg er både Davids rot og den klare morgenstjerne.
17 Ånden og bruden sier: 'Kom!' Og den som hører dem si dette, skal også si: 'Kom!' La den tørste komme ? alle skal komme og drikke livets vann uten å betale for det.
18 Jeg erklærer overfor alle som leser denne boken: Hvis noen legger noe til det som her er skrevet, så skal Gud legge på ham de plagene som er beskrevet i denne boken.
19 Og hvis noen trekker fra noe i disse profetiene, så skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen som nettopp er beskrevet.
20 Han som har sagt alt dette, erklærer: Ja, jeg kommer snart!»Amen! Kom, Herre Jesus!
21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.
© 2018 ERF Medien