Help

En Levende Bok

DJEVELEN BINDES

1 Nå så jeg en engel som kom ned fra himmelen med nøkkelen til den bunnløse avgrunnen og en tung lenke i hånden.
2 Han grep draken ? den gamle slangen, djevelen, Satan ? og bandt ham med lenker i tusen år,
3 og kastet ham i den bunnløse avgrunnen. Så lukket og stengte han, slik at djevelen ikke kunne forføre folkene før de tusen år var til ende. Etterpå skulle han løslates igjen, for en liten stund.
4 Jeg så nå troner, og de som satt på dem, var de som hadde fått makt til å dømme. Jeg så også sjelene til dem som var blitt halshogget på grunn av det vitnesbyrd de hadde avlagt om Jesus og fordi de hadde forkynt Guds ord. De hadde ikke tilbedt dyret eller dets statue og heller ikke tatt imot dets merke på sin panne eller hånd. Nå var de blitt levende igjen, og de regjerte med Kristus i tusen år.
5 Dette er den første oppstandelse. (Resten av de døde ble ikke levende før de tusen år var til ende.)
6 Salige og hellige er de som har del i den første oppstandelse. De trenger ikke frykte den annen død, for de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med ham i tusen år.
7 Når de tusen årene er til ende, skal Satan slippes ut av sitt fengsel.
8 Han skal gå ut for å forføre verdens folkeslag, og han skal samle dem, med Gog og Magog, til slag ? en veldig skare, utallig som sanden langs havbredden.
9 De skal gå over jordens brede høyslette og omringe Guds folk og den elskede by Jerusalem på alle kanter. Men ild fra Gud i himmelen skal komme ned over hærene og fortære dem.
10 Så skal djevelen, som hadde forført dem, kastes i ildsjøen som brenner med svovel, der dyret og den falske profeten er, og de skal pines dag og natt i all evighet.
11 Og jeg så en stor hvit trone og han som satt på den. For hans åsyn svant jord og himmel bort, og det ble ikke funnet plass for dem noe sted.
12 Jeg så de døde, store og små, stå for Gud, og bøker ble åpnet, deriblant Livets bok. De døde ble dømt i henhold til det som var skrevet i bøkene, enhver etter de gjerninger han hadde gjort.
13 Havet gav tilbake de døde som var begravet der, og jorden og underverdenen gav fra seg sine døde. Alle ble dømt etter sine gjerninger.
14 Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død ? ildsjøen.
15 Og hvis noens navn ikke ble funnet oppskrevet i Livets bok, ble han kastet i ildsjøen.
© 2018 ERF Medien