Help

En Levende Bok

1 Skriv dette til engelen for menigheten i Efesos:Dette sier han som går blant lysestakene og holder stjernene i sin hånd:
2 Jeg vet om de gode gjerningene dine. Du har arbeidet hardt, og du har holdt ut. Jeg vet at du ikke tåler løgn og at du har avslørt dem som kaller seg apostler men ikke er det.
3 Du har tålt mye for min skyld og ikke gitt opp.
4 Men det er likevel noe som er galt. Du elsker meg ikke slik som du gjorde til å begynne med.
5 Husker du hvordan det var før? Vend tilbake til meg og arbeid slik du engang gjorde. Hvis du ikke gjør det, må jeg flytte lysestaken.
6 Men du skal ha ros for én ting. Du hater alt det onde nikolaittene gjør, akkurat slik som jeg gjør det.
7 Den som har ører, skal høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal få spise av livets tre i Guds paradis.»
8 Til engelen for menigheten i Smyrna skal du skrive dette:«Dette budskapet er fra ham som var død men er blitt levende igjen, ? han som er den første og den siste.
9 Du er fattig og du har gjennomgått mye vondt for min skyld. Du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men som slett ikke er det. De er på Satans side.
10 Du skal ikke være redd for framtiden. Djevelen vil få noen av dere kastet i fengsel, og i ti dager kommer dere til å lide vondt. Da blir troen satt på prøve. Men vær du tro helt til døden, så skal jeg gi deg livets krone.
11 Alle som har ører skal høre det Ånden sier til menighetene. Den som seirer skal ikke dø, men leve.»
12 Skriv dette til engelen for menigheten i Pergamon:«Dette budskapet er fra ham som bærer det skarpe og tveeggede sverdet.
13 Du bor i byen der Satan har sin trone og der de tilber ham. Likevel har du holdt fast på mitt ord og ikke fornektet troen. Ja, du holdt ut enda Antipas ble slått ihjel fordi han trodde på meg.
14 Men noe har jeg imot deg. Det er noen i menigheten som holder seg til Bileams lære. Han prøvde å ødelegge israelsfolket ved å få dem til å gå på avgudsfester og å drive hor. Dere husker hvordan han brukte Balak til å forføre folket.
15 Enda finnes noen av disse folkene i menigheten.
16 Vend om! Hvis det ikke blir forandring på dette, skal jeg selv kjempe mot dem med sverdet i min munn.
17 Alle som har ører, skal høre det Ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal få av den skjulte manna. Jeg vil gi ham en hvit stein. Der skal det være risset inn et navn som bare den som får steinen kjenner.»
18 Skriv dette til engelen for menigheten i Tyatira:«Dette er et budskap fra Guds Sønn. Han har øyne som flammende ild, og føttene hans er som bronse: Jeg kjenner de gode gjerningene dine. Du tar deg av de fattige og du er tålmodig og utholdende. Ja, du har virkelig framgang i din iver og din tjeneste.
19-20 Likevel er det én ting jeg har imot deg. Jesabel kaller seg profetinne, men det er hun ikke. Hun oppmuntrer mine tjenere til å spise avgudsoffer og drive utukt, ? sier at det ikke er så farlig.
21 Jeg gav henne anledning til å omvende seg, men hun ville ikke.
22 Nå vil jeg legge henne syk, og hun kommer til å få mye vondt. Det samme skal skje med alle dem som følger henne.
23 Barna hennes kommer til å dø, hvis ikke hun og de som synder sammen med henne, omvender seg. Det er bare jeg som kjenner hva som bor i det enkelte menneskes hjerte og tanke, og jeg vil gi hver enkelt det han fortjener.
24-25 Dere som ikke følger Jesabel og hennes falske lære, skal holde fast på det dere har til jeg kommer igjen.
26 Den som seirer og som fortsetter å gjøre det jeg ber om, vil jeg gi makt over folkene.
27 Dere skal herske over dem med en stav av jern, og de skal bli spredt som en leirkrukke som knuses i småbiter.
28 Jeg vil gi dere morgenstjernen.
29 Alle som har ører, skal høre det Ånden sier til menighetene.»
© 2018 ERF Medien