Help

En Levende Bok

DEN MEKTIGE BYEN GÅR TIL GRUNNE

1 Etter alt dette så jeg en annen engel komme ned fra himmelen med stor makt, og jorden ble opplyst av stråleglansen.
2 Han ropte med veldig røst: «Babylon den store er falt. Hun er blitt til en hule for demoner, et tilfluktssted for djevler og alle slags onde ånder.
3 For alle folkeslag har drukket av hennes vin. Jordens herskere har festet sammen med henne, og forretningsmenn over hele verden er blitt rike på grunn av hennes storslåtte liv.»
4 Så hørte jeg en annen røst som ropte fra himmelen: «Gå bort fra henne, mitt folk, ta ikke del i hennes synder, ellers vil dere bli straffet sammen med henne.
5 For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud er ferdig til å dømme henne for hennes forbrytelser.
6 Gjør med henne det hun har gjort mot dere, og mer ? gi henne dobbel straff for alle hennes onde gjerninger. Hun har brygget mangt et vredens beger for andre ? gi henne dobbelt igjen.
7 Hun har levd i luksus og glans ? la henne i stedet få piner og sorger. Hun skryter: 'Jeg er dronningen på min trone. Jeg er ingen hjelpeløs enke. Jeg kommer ikke til å sørge.'
8 Derfor skal dødens og plagens og hungersnødens sorg komme over henne på én dag, og hun skal bli helt fortært av ild. For mektig er Herren, som dømmer henne.»
9 Og verdens ledere, de som tok del i hennes umoralske handlinger og gledet seg over hennes gunst, skal sørge over henne når de ser røken stige opp fra hennes forkullede levninger.
10 De skal stå langt borte og skjelve av frykt mens de roper: «Ve over Babylon, den mektige by! På et øyeblikk falt dommen over henne.»
11 Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, for det er ingen igjen til å kjøpe varene deres.
12 Hun var den største kunden de hadde når det gjaldt å kjøpe gull og sølv, kostbare steiner, perler, det fineste lin, purpur, silke og skarlagen, alle sorter velluktende trær og elfenben og kostbare utskårne arbeider av tre, kopper og jern og marmor.
13 Likeså krydder, parfyme og røkelse, salver, virak, vin, olivenolje og fint mel, hvete, sauer, hester, vogner og slaver ? og til og med menneskesjeler.
14 «Alt det overdådige som du elsket så høyt, er borte,» roper de. «Den luksus og glans som du priste så høyt, kommer aldri til å bli din igjen. Den er borte for bestandig.»
15 De kjøpmenn som er blitt velstående ved å selge henne disse tingene, skal stå på avstand av redsel for at også de er i fare, og de skal gråte og sørge:
16 «Ve over den store byen som var så vakker ? som en kvinne som er kledd i den fineste purpur og skarlagenslin, dekket med gull og kostbare steiner og perler.
17 På et øyeblikk var all byens rikdom borte!»Og alle skipsrederne og kapteinene på handelsfartøyene og mannskapene skal stå langt borte
18 og rope idet de ser røken som stiger opp: «Hvor i hele verden finner man en by som denne?»
19 Og de skal i sin sorg kaste støv på hodet og si: «Ve, ve, for den store by! Hun gjorde oss alle rike med sin store velstand, og nå, i løpet av en time er alt borte ...»
20 Men du, himmel, gled deg over hennes skjebne, og også dere, Guds barn og profeter og apostler! For endelig har Gud dømt henne.
21 Så var det en mektig engel som tok en stein, stor som en kvernstein, og kastet den i havet mens han ropte: «Babylon, den store by, skal bli slengt vekk slik som jeg kaster denne steinen, og den skal forsvinne for bestandig.
22 Aldri mer skal det høres lyd av musikk der ? ikke noe piano, ingen saksofon eller trompet. Det skal ikke mer eksistere noen form for industri der, og korn skal aldri males mer.
23 Mørke, mørke skal hennes netter bli. Ikke en lampe skal sees i noe vindu. Aldri mer skal den festlige lyden av bryllupsklokker lyde, ? aldri mer brudgoms og bruds stemme. Hennes kjøpmenn var kjent omkring i verden, og hun bedrog folkene med sine trolldomskunster.
24 Hun var ansvarlig for alle profetene og de helliges blod, de som led martyrdøden.»
© 2018 ERF Medien