Help

En Levende Bok

DEN SKARLAGENSRØDE KVINNEN

1 En av de sju englene kom bort og snakket med meg. «Bli med meg», sa han, «så skal jeg vise deg hva som skal skje med den store skjøgen, ? hun som sitter ved verdens mange vann.
2 Verdens konger har drevet utukt med henne, og jordens folk har drukket seg fulle av hennes vin.»
3 Så førte engelen meg i ånden ut i ødemarken. Der så jeg en kvinne som satt på et skarlagensrødt dyr, og dyret hadde sju hoder og ti horn. Overalt på det var det skrevet bespottelser mot Gud.
4 Kvinnen hadde klær av purpur og skarlagen og vakre smykker av gull og kostbare steiner og perler. I hånden holdt hun et gyllent beger, fylt med urenhet og styggedom.
5 Et mystisk navn var skrevet på pannen hennes: «Babylon den store, mor til skjøgene og avgudsdyrkerne overalt på jorden.»
6 Jeg kunne se at hun var beruset av blodet fra martyrene, og jeg stirret skrekkslagen på henne.
7 «Hvorfor er du overrasket?» spurte engelen. «Jeg skal fortelle deg hvem hun er og hva dyret hun rir på representerer.
8 Dyret var levende, men er det ikke lenger. Likevel vil det snart komme opp av den bunnløse avgrunnen og gå til evig ødeleggelse. Jordens mennesker, de hvis navn ikke er skrevet i Livets bok, vil bli slått av forundring når det dukker opp igjen etter å ha vært død.
9 Nå må man bruke sin forstand! De sju hodene representerer en bestemt by, bygd på sju høyder. Her har kvinnen sin residens.
10 Byen representerer sju konger. Fem har allerede falt, den sjette regjerer nå, og den sjuende skal komme. Hans regjeringstid blir kort.
11 Det skarlagensrøde dyret som døde er den åttende kongen, og han har regjert før som en av de sju. Etter hans annen regjeringstid vil også han gå til sin dom.
12 De ti hornene er ti konger som ennå ikke er kommet til makten. Sammen med dyret skal de få kongemakt en ganske kort stund.
13 De vil alle undertegne en overenskomst, der de gir sin makt og styrke til dyret.
14 Sammen vil de føre krig mot Lammet, og Lammet vil beseire dem. For han er herre over alle herrer og konge over alle konger. Hans folk er de utvalgte og trofaste.
15 Havene, sjøene og elvene som kvinnen sitter på, representerer masser av mennesker fra alle raser og nasjoner.
16 Det skarlagensrøde dyret og dets ti horn ? som representerer ti konger som skal regjere sammen med det ? hater kvinnen, og de vil angripe henne og etterlate henne naken og herjet av ilden.
17 For Gud vil sørge for at de tenker ut en plan som tjener hans hensikt: De vil bli enige om å gi makten til det skarlagensrøde dyret, slik at Guds ord går i oppfyllelse.
18 Og den kvinnen som du så i synet, representerer den store byen som hersker over jordens konger.»
© 2018 ERF Medien