Help

En Levende Bok

DE SJU ENGLENE

1 Jeg hørte nå en mektig røst som ropte til de sju englene fra templet: «Gå bort og tøm de sju skålene med Guds vrede over jorden.»
2 Så forlot den første engelen templet og øste sin skål ut over jorden, og fryktelige, ondartede sår slo ut på alle som hadde dyrets merke og som tilbad hans statue.
3 Den andre engelen øste ut sin skål over havene, og de ble som blodet av en død mann, og alt som var i havene døde.
4 Den tredje engelen øste ut sin skål over elvene og kildene, og også de ble til blod.
5 Og jeg hørte vannenes engel erklære: «Du er rettferdig når du sender denne dom, du hellige, du som er og var.
6 For dine hellige og profetene er blitt martyrer, og deres blod er øst ut på jorden. Nå har du til gjengjeld øst ut blodet av dem som myrdet dem. Det er en rettferdig lønn.»
7 Og jeg hørte alterets engel si: «Ja, Herre Gud Allmektig, dine dommer er rettferdige og sanne.»
8 Da øste den fjerde engelen sin skål ut på solen.
9 Alle ble brent av den fryktelige heten, og de forbannet Guds navn, han som sendte plagene. De forandret ikke sinnelag og innstilling, så de gav Gud ære.
10 Så øste den femte engelen sin skål ut på tronen til dyret fra havet. Dets rike ble styrtet ut i mørket. Og dets undersåtter bet seg i tungen av smerte,
11 og de forbannet himmelens Gud for sine piner og sår, men de nektet å omvende seg fra alle sine onde gjerninger.
12 Den sjette engelen øste sin skål på den store elven Eufrat, og den tørket inn, slik at kongene fra Østen kunne marsjere vestover med sine hærer.
13 Jeg så tre onde ånder som var forkledd som frosker, komme ut fra drakens munn og fra dyrets munn og fra munnen til dets falske profet.
14 Disse demonene rådslo med alle herskere i verden for å samle dem til slag mot Herren på den store dommens dag.
15 «Legg merke til dette: Jeg kommer like uventet som en tyv! Salige er alle de som venter på meg, de som passer på klærne sine og som skal slippe å gå nakne og bli til skamme.»
16 Og de samlet alle verdens hærer i nærheten av et sted som på hebraisk kalles Harmageddon ? Megiddos fjell.
17 Så øste den sjuende engelen sin skål ut i luften, og det kom et mektig rop fra templets trone i himmelen: «Det er fullført!»
18 Så drønnet og rullet det av torden, og lynene glimtet. Det ble et stort jordskjelv, større enn noen gang før i menneskehetens historie.
19 Den store byen «Babylon» ble kløvd i tre deler, og byer rundt i verden raste sammen. Gud husket alle Babylons synder, og hun ble straffet til siste dråpe av begeret med hans harmes og vredes vin.
20 Øyer ble borte, og fjell ble slettet ut,
21 og det kom et utrolig haglvær fra himmelen. Hagl som veide femti kilo falt over menneskene, og de forbannet Gud på grunn av dette fryktelige uværet.
© 2018 ERF Medien