Help

En Levende Bok

DEN NYE SANGEN

1 Så fikk jeg se Lammet stå på Sions berg i Jerusalem. Sammen med det var 144.000 som hadde Lammets navn og dets Fars navn på sine panner.
2 Og jeg hørte en røst fra himmelen. Den var lik bruset av en veldig foss eller rullingen av mektige tordenskrall. Det var et kor som sang, akkompagnert av harper.
3 Dette veldige koret ? 144.000 ? sang en vidunderlig sang foran Guds trone og de fire levende vesener og de tjuefire eldste. Ingen annen enn de 144.000 kunne synge denne sangen, de som var frikjøpt fra jorden.
4 De har ikke besmittet seg med kvinner, for de er som jomfruer, ? og de følger Lammet hvor det går. De er blitt løskjøpt fra menneskene på jorden som et innvidd offer for Gud og Lammet.
5 De kan ikke anklages for noe galt. De er uten feil.
6 Og jeg så en annen engel som fløy gjennom himlene og hadde det evige evangelium som skulle forkynnes for dem som bor på jorden ? for hver eneste nasjon, hver stamme, hvert språk og hvert folk.
7 «Frykt Gud,» ropte han, «og gi ham ære. For tiden er kommet da han skal sitte som dommer. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og alle dets kilder.»
8 Så var det en annen engel som fulgte ham gjennom himlene og sa: «Babylon ? den store byen ? er falt fordi den forførte verdens folkeslag og fikk dem til å drikke av sin vin ? urenhet og synd.»
9 En tredje engel fulgte dem og ropte: «Alle som tilber dyret fra havet og dets statue og tar imot dets merke på pannen eller hånden,
10 må drikke Guds vredes vin. Den blir skjenket ublandet i Guds vredes beger. Og de skal bli pint med ild og brennende svovel i nærvær av de hellige englene og Lammet.
11 Røken av deres pine stiger opp i all evighet, og de får ingen lettelse verken dag eller natt, for de har tilbedt dyret og dets statue.
12 La dette vekke Guds folk til å holde ut med tålmodighet i enhver prøvelse og forfølgelse. De som blir faste inntil enden i lydighet mot hans bud og som stoler på Jesus, er hans hellige.»
13 Og jeg hørte en stemme i himlene over meg si: «Skriv dette ned: Endelig er tiden inne til at Guds martyrer skal få sin fulle belønning. Ja, sier Ånden, de er virkelig velsignet, for nå skal de hvile fra alle sine prøvelser og alt sitt strev. Deres gode gjerninger følger dem til himmelen!»
14 Så ble scenen forandret, og jeg så en hvit sky. Det var en som satt på den. Han ble kalt «Menneskesønnen», og han hadde en krone av rent gull på hodet og en skarp sigd i hånden.

HØST

15 Da kom det en engel fra templet og ropte til ham: «Ta sigden i bruk, for tiden er inne til å høste. Høsten er moden på jorden.»
16 Han som satt på skyen, svingte da sigden over jorden, og høsten ble sanket inn.
17 Etter det var det en annen engel som kom fra templet i himmelen, og han hadde også en skarp sigd.
18 Akkurat da var det en engel som hadde makt til å ødelegge verden med ild, som ropte til engelen med sigden: «Bruk sigden din til å skjære klasene fra vintrærne på jorden, for de er fullmodne til dom.»
19 Så svingte engelen sin sigd over jorden og kastet druene i Guds vredes store vinpresse.
20 Og druene ble tråkket i vinpressen utenfor byen, og blodet fløt i en strøm som var 320 kilometer lang og så høy som opp til bisselet på en hest.
© 2018 ERF Medien