Help

En Levende Bok

DRAKEN OG DE TO DYRENE

1 Nå så jeg et underlig dyr stige opp av havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og det var ti kroner på hodene. På hvert av hodene var det skrevet navn som talte nedsettende og fornærmelig mot Gud.
2 Dyret så ut som en leopard, men hadde bjørnelabber og løvemunn. Draken gav det sin egen makt og trone og stor myndighet.
3 Jeg så at et av hodene lot til å være uhelbredelig såret ? men dette banesåret ble legt. Hele verden undret seg over mirakelet og fulgte dyret med ærefrykt.
4 De tilbad draken fordi den hadde gitt det slik makt, og de tilbad det underlige dyret. «Hvor finner man vel en som er større enn denne?» utbrøt de. «Hvem er i stand til å kjempe mot det?»
5 Så oppmuntret draken dyret til å tale bespottelig og store ord mot Herren og gav det myndighet over jorden i førtito måneder.
6 Hele tiden spottet det Guds navn og hans tempel og alle dem som lever i himmelen.
7 Draken gav det makt til å kjempe mot Guds folk og til å beseire dem og herske over alle folk og språkgrupper over hele verden.
8 Og hele menneskeheten tilbad det onde dyret, bortsett fra dem som fra verdens grunnleggelse hadde sine navn skrevet i Livets bok.
9 Alle som kan høre, må lytte oppmerksomt!
10 De av Guds folk som er bestemt til å fengsles, vil bli arrestert og ført bort, og de som er bestemt til døden, vil bli drept. Men bli ikke forferdet, for her har dere en mulighet til å vise utholdenhet og tro.
11 Da fikk jeg se et annet merkelig dyr. Det kom opp fra jorden og hadde to små horn lik dem et lam har. Men det hadde samme fryktinngytende røst som draken.
12 All den makt det første dyret hadde, brukte det andre dyret etter oppdrag fra det første, ? og det forlangte at hele verden skulle tilbe dette dyret.
13 Det gjorde utrolige undergjerninger. Ild falt ned på jorden fra skyene, mens alle så på.
14 Det forførte dem som bor på jorden med de tegn det fikk makt til å gjøre. Og det sa til jordens folk at de skulle lage en billedstøtte til ære for dyret som var såret men ble levende igjen.
15 Det fikk makt til å blåse liv i denne statuen og til og med å få den til å tale. Så gav statuen ordre til at alle som nektet å tilbe den, skulle dø.
16 Det krevde at alle ? store og små, rike og fattige, slaver og frie ? skulle få et merke på høyre hånd eller i pannen.
17 Og ingen kunne få seg arbeid eller få kjøpt noe i noen forretning uten at man hadde dette merke, som enten var dyrets navn eller et tall som svarte til navnet.
18 Det trengs mye visdom om man skal forstå hva dette betyr. De som er i stand til det, kan tolke denne koden. Tallverdien av bokstavene i navnet er til sammen 666.
© 2018 ERF Medien