Hjelp

En Levende Bok

PAULUS GIR RÅD

1 For Guds og for Jesu Kristi ansikt ber jeg deg inntrengende om dette:
2 Forkynn Guds ord med iver til alle tider, hver gang du får en anledning til det, når det passer og når det ikke passer. Irettesett og forman folk når de trenger det. Du skal oppmuntre dem til å gjøre det som er rett, og hele tiden skal du med tålmodighet gi dem Guds ord. Husk at Jesus en dag skal komme igjen og dømme levende og døde.
3 For det vil komme en tid da folk ikke vil høre sannheten. De skal gå rundt og se etter lærere som kan fortelle dem det de helst vil høre.
4 De vil ikke lytte til hva Bibelen sier, men de skal gladelig følge sine egne misvisende idéer.
5 Du må holde deg våken og se opp for alle disse farene. Og vær ikke redd for å måtte lide for Herrens skyld. Før andre til Kristus. La ikke noe være ugjort, men fullfør oppgaven.
6 Jeg sier dette fordi jeg ikke kan være til hjelp for deg så mye lenger. Min tid er nesten omme. Snart vil jeg være på vei til himmelen.
7 Jeg har kjempet lenge og hardt for min Herre, og gjennom alt har jeg vært tro mot ham. Nå er tiden da jeg skal slutte å kjempe. Jeg skal hvile.
8 I himmelen er det en krone som venter på meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den store dagen da han kommer igjen. Ja, det er ikke bare jeg som skal få den, men alle dem som har ventet på Jesus og elsket ham.

DE SISTE FORMANINGER

9 Kom så snart du kan, er du snill,
10 for Demas har forlatt meg. Han ble for glad i dette livet og drog til Tessalonika. Kreskens er reist til Galatia, Titus til Dalmatia.
11 Det er bare Lukas som er hos meg. Ta med deg Markus når du kommer, for jeg trenger ham.
12 (Tykikus er også reist. Jeg sendte ham til Efesos.)
13 Når du kommer, så ta endelig med deg kappen som jeg la igjen hos broder Karpus i Troas. Husk også bøkene, spesielt pergamentrullene.
14 Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye ondt. Herren skal straffe ham.
15 Pass deg for ham du også. Han går hardt imot alt vi sier.
16 Første gang jeg ble ført for dommeren, var det ingen som kunne hjelpe meg. Alle hadde løpt sin vei. Jeg håper Herren vil tilgi dem.
17 Men Herren stod hos meg og gav meg anledning til å forkynne med frimodighet, så all verden kunne høre det. Og han reddet meg også fra å bli kastet for løvene.
18 Ja, Herren vil alltid redde meg fra det som er ondt, og han skal føre meg til sitt himmelske rike. Gud være æren i all evighet. Amen.
19 Vær så snill å hilse Priskilla og Akvilas fra meg. Hils også alle dem som bor i huset til Onesiforus.
20 Erastus ble i Korint, og jeg lot Trofimus bli i Miletus fordi han var syk.
21 Forsøk å komme hit før vinteren. Eubulus sender deg sin hilsen, og det samme gjør Pudens, Linus, Klaudia og alle de andre.
22 Må den Herre Jesus Kristus være med din ånd.Farvel. Paulus.
© 2017 ERF Medien