Hjelp

En Levende Bok

FARER I FRAMTIDEN

1 Det er like godt du får vite dette, Timoteus: I de siste dager kommer det til å bli meget vanskelig å være kristen.
2 Folk skal elske seg selv og sine penger. De kommer til å være hovmodige og skrytende. De skal håne Gud, være ulydige mot foreldrene sine og utakknemlige og ukjærlige.
3 Mange kommer til å være hardhjertet og aldri gi etter for andre. De lyver og lager vanskeligheter, og de lever umoralsk. Andre vil bli harde og grusomme, og de vil spotte dem som forsøker å være gode.
4 De kommer til å forråde vennene sine, er oppfarende og stolte, og foretrekker fornøyelser framfor å tjene Gud.
5 De skal gå i kirken, joda, men de kommer ikke til å tro på noe av det de hører der. La deg ikke lure av slike folk.
6 De er av det slaget som sniker seg inn i andres hjem og innynder seg hos kvinner som er preget av et syndefullt liv. De ledes av sine lyster.
7 Kvinner som er slik, kommer alltid til å følge nye lærere, men de vil aldri forstå sannheten.
8 Disse falske lærerne kjemper mot sannheten akkurat som Jannes og Jambres kjempet mot Moses. De har urene sinn, de er forkvaklet og skakkjørte, og de har vendt seg mot den kristne tro.
9 Men de skal ikke kunne holde på med dette bestandig. En dag skal deres bedrag bli kjent for alle, akkurat som det ble med Jannes og Jambres.
10 Men du vet at jeg ikke er slik. Du vet hva jeg tror, du kjenner til det liv jeg lever og hva jeg ønsker. Du kjenner min tro på Kristus og hvordan jeg har lidd. Du kjenner min kjærlighet til deg og min tålmodighet.
11 Du vet hvor mange vanskeligheter jeg har møtt på grunn av at jeg forkynner evangeliet. Du vet om alt det som skjedde med meg da jeg besøkte Antiokia, Ikonium og Lystra. Men Herren fridde meg ut.
12 Ja, alle som bestemmer seg for å leve et gudfryktig liv, vil oppleve lidelser på grunn av dem som hater Gud.
13 Onde mennesker og falske lærere vil bli verre og verre, og de skal bedra mange. Selv er de jo bedratt av Satan.
14 Men du må fortsatt tro det som du er blitt opplært i. Du vet at det er sant, for du vet at du kan stole på dem som har undervist deg.
15 Du vet at da du var et lite barn, fikk du opplæring i de hellige skrifter. Det er disse som gjør deg så forstandig at du tar imot Guds frelse ved å tro på Kristus Jesus.
16 Hele Skriften ble gitt oss fra Gud og er uvurderlig når det gjelder å lære oss det som er sant. Den hjelper oss også til å se det som er galt i vårt liv. Den irettesetter oss og hjelper oss til å gjøre det som er rett.
17 På den måten blir alle som tror på Gud, i stand til å gjøre det som er rett og godt.
© 2017 ERF Medien