Hjelp

En Levende Bok

HOLD FAST PÅ SANNHETEN

1 Endelig, kjære brødre, når jeg kommer til slutten av dette brevet, ber jeg om at dere må be for oss. Be først om at Herrens budskap må spres hurtig og at det må vinne seier overalt hvor det kommer. Mennesker må vinnes overalt, slik det skjedde da det kom til dere.
2 Be også om at vi må bli frelst ut av klørne på onde mennesker, for det er ikke alle som elsker Herren.
3 Men Herren er trofast. Han vil gjøre dere sterke og vokte dere mot alle Satans angrep.
4 Vi stoler på Herren at dere setter ut i livet det vi har lært dere, og at dere alltid vil gjøre det.
5 Må Herren føre dere inn i en stadig dypere forståelse av Guds kjærlighet og av den tålmodighet som kommer fra Kristus.

EN VIKTIG PÅMINNELSE

6 Dette er en befaling, kjære brødre, som jeg gir i den Herre Jesu Kristi navn, med hans autoritet: Hold dere borte fra de kristne som tilbringer dager i dovenskap og som ikke følger reglene for arbeid som jeg setter opp for dere.
7 Dere kjenner jo godt til at dere burde følge vårt eksempel: Dere så aldri at vi skulket unna.
8 Vi tok aldri imot mat fra noen uten å kjøpe den. Vi arbeidet hardt dag og natt for de pengene som vi trengte å leve av, for at vi ikke skulle være til byrde for noen av dere.
9 Det var ikke det at vi ikke hadde rett til å be dere sørge for oss, men vi ville vise dere, ved vårt eget eksempel, at dere skal arbeide for det daglige brød.
10 Allerede da vi ennå var hos dere, gav vi dere denne regel: «Den som ikke arbeider, skal heller ikke spise.»
11 Likevel hører vi at noen av dere er dovne, dere nekter å arbeide og kaster bort tiden med å skravle.
12 I den Herre Jesu Kristi navn formaner vi slike mennesker ? vi befaler dem ? at de skal være stille, at de skal begynne å arbeide og tjene til livets opphold.
13 Og til de øvrige iblant dere, kjære brødre, sier jeg at dere aldri må gå trett når det gjelder å gjøre det som er rett.
14 Hvis noen nekter å gjøre som vi sier i dette brevet, så legg merke til vedkommende, og hold dere borte fra ham, så han kan skamme seg.
15 Betrakt ham ikke som en fiende, men tal til ham som dere ville gjøre til en bror som trenger å bli advart.
16 Må fredens Herre selv gi dere sin fred uansett hva som skjer. Herren være med dere alle.
17 Her er min hilsen som jeg skriver egenhendig. Jeg gjør det i alle brev for å bevise at de virkelig er fra meg. Dette er min egen håndskrift.
18 Må vår Herre Jesu Kristi velsignelse være over dere alle.Hilsen Paulus.
© 2017 ERF Medien