Hjelp

En Levende Bok

KRISTI GJENKOMST

1-2 Hva så med vår Herre Jesu Kristi gjenkomst og det at vi skal samles for å møte ham? Bli ikke så lett redde og opprørte, kjære brødre, når dere hører rykter om at Herrens dag allerede er begynt. Hvis dere hører om folk som har syner og spesielle budskap fra Gud om dette, eller brev som man regner med kommer fra meg, så tro ikke på dem.
3 La dere ikke rives med og bli lurt, uansett hva de sier.Denne dagen vil ikke komme før to ting er skjedd: For det første vil det bli en tid med stort opprør mot Gud, og så skal selve opprøreren komme ? helvetes sønn.
4 Han skal trosse alt som har med Gud å gjøre og rive ned alt annet som beundres og tilbes. Han vil gå inn og sitte som Gud i Guds tempel, og han vil hevde at han selv er Gud.
5 Husker dere ikke at jeg fortalte dere dette da jeg var hos dere?
6 Dere vet hvem som holder ham igjen, så han ikke allerede er kommet. Han kan ikke komme før tiden er inne.
7 Lovløsheten er nok allerede virksom med sin kraft, men selv vil ikke opprøreren komme før han som holder ham igjen, trer til side.
8 Da skal den onde åpenbares. Men når Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.
9 Dette syndens menneske skal komme som et Satans redskap, full av satanisk makt, og han skal lure mange med underlige tegn, og det skal se ut som han gjør store under.
10 Han skal narre dem som er på vei til helvete, for de har sagt «nei» til sannheten. De har nektet å tro den og elske den og la den frelse dem,
11 og derfor vil Gud tillate at de tror løgnen av hele sitt hjerte.
12 De skal alle sammen dømmes med rettferdighet for at de har trodd på det falske og nektet sannheten og for at de har frydet seg i sine synder.
13 Men vi må for evig takke Gud for dere, våre brødre som er elsket av Herren, Gud utvalgte dere fra begynnelsen av for å gi dere frelse, og han renset dere ved den Hellige Ånds gjerning og ved at dere stolte på sannheten.
14 Ved oss forkynte han dere evangeliet. Ved oss kalte han dere til å få del i vår Herre Jesu Kristi herlighet.
15 Med alt dette i tankene, kjære brødre, må dere stå fast i den sannhet som vi lærte dere i våre brev og i løpet av den tiden vi var hos dere.
16 Må vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og gitt oss evig trøst og håp,
17 trøste dere med all trøst og hjelpe dere i alt dere sier og gjør. Han elsker oss og hjelper oss, enda vi ikke har fortjent det.
© 2017 ERF Medien