Help

En Levende Bok

KRISTUS KOMMER IGJEN

1-2 Dette er mitt andre brev til dere, kjære brødre, og i begge brev har jeg forsøkt å minne dere ? hvis dere lar meg få lov til det ? om slikt som dere allerede kjenner. Dere har lært av de hellige profeter og av oss apostler, som brakte dere vår Herre og Frelsers ord.
3 For det første ønsker jeg å minne dere om at det i de siste dager vil komme spottere. De kommer til å gjøre alt det onde de kan finne på. De vil le av sannheten og
4 argumentere på denne måten: «Så, Jesus har altså lovt å komme igjen? Hvor er han da? Han kommer aldri! Så langt tilbake som noen kan minnes, har alt fortsatt å være nøyaktig som det var den første skapelsesdagen.»
5-6 Med vilje glemmer de dette faktum: Gud ødela verden med en mektig flom lenge etter at han hadde skapt himlene ved sitt ord og brukt vannet til å forme jorden og omgi den.
7 Og Gud har befalt at jorden og himlene skal bli spart til dommens dag. Da skal alle de ugudelige gå til grunne.
8 Men glem ikke dette, kjære venner, at en dag i Herrens øyne er som tusen år og tusen år som en dag.
9 Selv om det enkelte ganger kan se slik ut, er ikke Herren sen med å oppfylle sitt løfte. Men han venter av den gode grunn at han ikke er villig til å la noen gå til grunne. Han gir syndere mer tid til å omvende seg.
10 Herrens dag kommer helt sikkert, like uventet som en tyv. Da skal himlene forsvinne med et fryktelig brak og himmellegemene skal bli borte i ild. Jorden og alt som er på den kommer til å bli brent opp.
11 Alt omkring oss skal gå i oppløsning. La oss leve et hellig og rent liv mens vi venter på denne dagen.
12 Dere skal se fram mot denne dagen og påskynde den, ? den dagen da Gud skal sette himlene i brann og elementene skal smelte og bli borte i flammene.
13 Men vi ser fram til nye himler og en ny jord, der det bare skal være godhet.
14 Kjære venner, mens dere venter på at disse tingene skal skje og på ham som skal komme, så gjør hva dere kan for å leve uten å synde. Lev i fred med alle, slik at Herren kan være tilfreds med dere når han kommer tilbake.
15-16 Og husk hvorfor han venter: Han gir oss tid til å få frelsens budskap ut til andre. Vår kloke og elskede bror Paulus har talt om det samme i mange av sine brev. Noe av det kan nok vare vanskelig å forstå, og det er folk som bevisst gjør seg dumme og alltid forlanger en eller annen merkelig tolkning. De har forvrengt brevene hans og fått dem til å bety noe helt annet enn det som var meningen. Slik gjør de forresten med andre deler av Skriften også. Resultatet er ulykke for dem selv.
17 Jeg advarer dere på forhånd, kjære brødre, slik at dere kan være på vakt og ikke la dere lure av disse dårlige menneskene, ellers blir dere blandet opp i det selv også.
18 Voks i åndelig styrke og bli bedre kjent med vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være all ære og herlighet både nå og til evig tid.Hilsen Peter.
© 2018 ERF Medien