Help

En Levende Bok

VRANGLÆRERE

1 Det var vranglærere også i de dager, akkurat som det vil bli vranglærere blant dere. De kommer til å fortelle løgner om Gud og til og med vende seg bort fra sin mester. Men de kommer til å få en brå og fryktelig slutt.
2 Mange kommer til å følge deres onde lære og leve et liv i utskeielse, slik at Guds navn blir spottet.
3 Disse lærerne vil i sin grådighet si hva som helst for å få tak i pengene deres. Men Gud dømte dem for lenge siden, og deres undergang kommer.
4 Gud sparte ikke engang englene som syndet men kastet dem i avgrunnen, lenket i mørke huler inntil dommens dag.
5 Og han sparte ikke noen av dem som levde før flommen, bortsett fra Noah, og hans familie, de eneste menneske som stod på Guds side. På den tiden ødela Gud hele denne verden med en veldig flom.
6 Senere forvandlet han byene Sodoma og Gomorra til hauger av aske og slettet dem ut fra jordens overflate. Han gjorde dem til eksempler slik at alle ugudelige i framtiden skulle se det og frykte Herren.
7-8 Men samtidig fridde Herren Lot ut av Sodoma, fordi han var en god mann, fortvilet på grunn av den fryktelige ondskapen han så omkring seg.
9 På samme måte kan Herren utfri deg og meg fra fristelsene omkring oss og straffe de ugudelige til den endelige dommens dag kommer.
10 Han er spesielt streng mot dem som følger sine egne onde og begjærlige tanker og dem som er hovmodige og stolte. Det er noen som til og med våger å spotte høye englemakter uten så mye som å skjelve.
11 Englene i himmelen, som står for Herrens åsyn, er mye større i makt og styrke enn disse vranglærerne. Men de kommer aldri med spottende ord når de bærer sine anklager fram for Herren.
12 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner og er som dyr uten fornuft. De gjør hva de har lyst til og er født bare for å bli fanget og drept. De kommer til å bli utryddet sammen med alle helvetes demoner og makter.
13 Dette er den pris disse lærerne må betale for sin synd. For de lever et dårlig liv hver eneste dag. De er en skamplett iblant dere. De bedrar dere ved å leve i synd, mens de deltar i kjærlighetsmåltidene som om de var ærlige mennesker.
14 Ingen kvinne unngår deres syndige blikk, og seksuelle synder får de aldri nok av. De gjør det til et spill å lure ustabile kvinner. De lærer seg selv opp til å være grådige og er dømt og forbannet.
15 De har forlatt veien og er gått seg vill. Nå følger de samme spor som Bileam, Beors sønn. Han skaffet seg penger ved hjelp av løgn og urett.
16 Bileam ble stanset da eselet hans talte til ham med menneskelig stemme og refset og irettesatte ham.
17 Disse menneskene er like ubrukelige som inntørkede vannkilder. De lover mye, men gir ingenting. De er like ustabile som skyer som drives av stormvinden. De er dømt til mørkets evige huler.
18 De skryter med stolthet av sine synder og sine erobringer. De bruker begjæret som agn og lurer dem som nettopp har unnsloppet et dårlig liv.
19 «Dere frelses ikke ved å være gode,» sier de, «så dere kan like godt være dårlige. Gjør som dere vil, vær frie.»Men lærere som tilbyr denne «frihet» fra loven, er selv slaver av synd og ødeleggelse. Et menneske er nemlig slave under det som har makten over ham.
20 Når et menneske har sloppet unna verdens onde vei ved å lære vår Herre Jesus Kristus å kjenne, og så blir viklet inn i synden og blir dens slave igjen, er han verre stilt enn før.
21 Det ville vært bedre om han aldri hadde kjent Kristus. Tenk å ha lært ham å kjenne og så etterpå vende ryggen til de hellige bud han gav oss.
22 Det er et gammelt ordtak som sier: «En hund vender tilbake til det den har spydd, og en gris blir vasket bare for å komme tilbake og velte seg i sølen igjen.» Slik er det med dem som vender tilbake til sine synder.
© 2018 ERF Medien