Help

En Levende Bok

1 Jeg er klar over at jeg egentlig ikke behøver å nevne for dere at dere skal hjelpe Guds folk.
2 Dere.er jo allerede ivrige etter å gjøre det, og jeg har rost dere overfor vennene i Makedonia. Jeg har fortalt at dere i over et år har hatt et offer liggende klart. Det var deres iver som tente mange av dem til å begynne å hjelpe.
3 Nå sender jeg disse brødrene for å være sikker på at alt er klart. Da skal det vise seg at jeg ikke roste dere uten grunn.
4 Jeg kommer til å bli meget skamfull ? og det blir dere også ? hvis de som kommer sammen med meg fra Makedonia finner at dere ennå ikke er klare. Tenk på alt jeg har sagt til dem!

GI, OG GUD VIL BETALE DEG TILBAKE

5 Jeg har bedt disse brødrene dra i forveien for å se den gaven dere lovte skulle ligge ferdig og vente på dem. Jeg ønsker inderlig at det skal være en virkelig gave og ikke en som er gitt under press.
6 Men husk ? hvis dere gir lite, får dere lite. En bonde som planter noen få frø, vil få en liten avling, men hvis han planter mye, vil han høste mye.
7 Hver enkelt må selv finne ut hvor mye han skal gi. Tving ikke noen til å gi mer enn han virkelig vil, for det er glade givere Gud liker.
8 Gud er i stand til å gi dere alt dere trenger og mer til, slik at det ikke bare vil bli nok for dere selv, men mye til overs som kan glede andre.
9 Det er som Skriftene sier: «Det gudfryktige menneske gir raust til den fattige. Hans gode gjerninger vil bli til evig ære for ham.»
10 Han som gir såkorn til den som skal så og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bli en rik høst.
11 Ja, Gud vil gi dere mye, slik at dere alltid kan gi bort mye. Når vi kommer med våre gaver til dem som trenger dem, vil de bryte ut i takk og lovprisning til Gud fordi dere hjalp dem.
12 To gode ting skjer altså som et resultat av gavene deres ? de som er i nød blir hjulpet, og de får stor grunn til å takke Gud.
13 De dere hjelper, vil bli glade, ikke bare på grunn av deres gavmildhet. De vil også forstå at dere har en sann og ekte tro som viser seg i gode gjerninger.
14 Derfor kommer de til å be mye for dere og takke for den nåde Gud har vist dere.
15 Husk alltid å takke Gud for den store nåde han viser dere.
© 2018 ERF Medien