Hjelp

En Levende Bok

MAKEDONIERNES GAVMILDHET

1 Jeg vil fortelle dere hva Gud i sin nåde har gjort for menighetene i Makedonia.
2 Selv om de har hatt mange prøvelser, og det har vært harde tider, har de opplevd en vidunderlig glede midt i fattigdommen. Resultatet er blitt overflod av kjærlighet til andre.
3 De gav ikke bare hva de hadde råd til, men mye mer, og jeg kan bevitne at de gjorde det fordi de ønsket å gjøre det, ikke fordi jeg maste på dem.
4 De bad oss ta pengene, slik at de kunne få del i den gleden det var å hjelpe de kristne i Jerusalem.
5 Det beste av alt er at de gikk mye lenger enn vi kunne håpe. Det første de gjorde var å gi seg selv til Herren og til oss.
6 De var så ivrige at vi bad Titus, han som oppmuntret dere til å gi til å begynne med, besøke dere og oppmuntre dere til å fullføre denne givertjenesten.
7 Dere er foregangsmenn på så mange områder ? dere har så mye tro, så mange gode predikanter, så mye lærdom, så stor iver og så mye kjærlighet til oss. Nå vil jeg at dere skal være foregangsmenn også når det gjelder gavmildhet.
8 Jeg vil ikke tvinge, men jeg forteller om de andres gavmildhet for å oppmuntre dere til ekte kjærlighet. Sann kjærlighet må alltid bestå av mer enn ord.
9 Dere vet hvor full av kjærlighet og godhet vår Herre Jesus var: Enda han var rik, ble han fattig for å hjelpe dere, slik at han ved å bli fattig kunne gjøre dere rike.
10 Jeg vil foreslå at dere fullfører det dere begynte med for et år siden. Dere var ikke bare de første til å foreslå dette, men også de første til å gjøre noe med saken.
11 Siden dere har satt i gang ballen og fått den til å rulle med slike gode resultater, burde dere føre prosjektet til ende med like stor glede. Gi hva dere kan av det dere har. La den iveren dere hadde da dere satte tanken ut i livet, være like stor i det dere gjør nå.
12 Hvis dere virkelig er ivrige etter å gi, er det ikke så viktig hvor mye dere gir. Gud vil at dere skal gi av det dere har, ikke det dere ikke har.
13 Jeg mener ikke at de som tar imot gavene skal ha gode dager på deres bekostning. Dere skal dele med dem.
14 I øyeblikket er det dere som har overflod og kan hjelpe dem. En annen gang kan de dele med dere når dere trenger det. På denne måten vil alle få det de trenger.
15 Husker dere hva Skriftene sier om dette? «Den som samlet mye, hadde ingenting til overs, og den som samlet lite, hadde nok.» Slik skal også dere dele med dem som har bruk for hjelp.
16 Jeg er takknemlig for at Gud har gitt Titus den samme ekte omsorg for dere som jeg har.
17 Han er glad for å kunne følge mitt forslag om å besøke dere igjen. Men jeg tror han ville kommet i alle fall, for han er veldig ivrig etter å treffe dere!
18 Jeg sender en annen bror sammen med ham. Han har et meget godt ord på seg som forkynner.
19 Denne mannen ble valgt av menighetene til å reise sammen med meg til Jerusalem da vi skulle overlevere gaven. Vi ønsker at Herren skal bli æret gjennom alt vi gjør.
20 Ved å reise sammen garderer vi oss mot all mistanke. Vi legger stor vinn på at ingen skal finne noe å utsette på den måten vi behandler denne store gaven på.
21 Gud vet at vi er ærlige, men jeg vil at alle andre skal vite det også. Det er derfor vi gjør det på denne måten.
22 Jeg sender enda en bror til dere, en som vi av erfaring vet er oppriktig kristen. Han er spesielt interessert i denne reisen og ser fram til den. Jeg har fortalt ham alt om den iver dere viser etter å hjelpe.
23 Hvis noen spør hvem Titus er, så si at han er min medarbeider. Han er min gode hjelper, som også vil hjelpe dere. Dere kan også si at de andre brødrene representerer menighetene her og er gode eksempler på slike som tilhører Herren.
24 Vis dem kjærlighet, og la alle menighetene få se at jeg har rost dere med rette.
© 2017 ERF Medien