Help

En Levende Bok

1 Vi vet at når det teltet vi nå bor i, blir tatt ned ? når vi dør og forlater kroppen ? skal vi få en ny kropp i himmelen. Da skal vi bo i et hus som ikke er laget av menneskehender. Gud selv har laget det til sine barn.
2 Så trette vi ofte blir av de kroppene vi nå har! Det er derfor vi med iver ser fram til den dagen da vi skal få himmelske kropper. Det blir jo som å ta på helt nye klær.
3 For vi skal ikke være bare ånder uten kropper.
4 Disse jordiske kroppene sukker og stønner, men vi ville ikke like tanken på å dø og ikke ha kropper i det hele tatt. Vi ønsker å ta på oss nye kropper, slik at de kroppene vi nå har på en måte blir oppslukt av det evige livet.
5 Det er dette Gud har gjort i stand for oss, og som en garanti har han gitt oss sin Hellige Ånd.
6 Nå ser vi med frimodighet fram til å få våre himmelske kropper. Vi vet jo at vi er borte fra Herren så lenge vi har hjemme i denne jordiske kroppen.
7 Nå lever vi i tro, uten å kunne se.
8 Og vi er ikke redde, men er helt fortrolige med å dø, for da skal vi være hjemme hos Herren.
9 Vi prøver alltid å leve til Guds ære. Det vil vi gjøre her på jorden og når vi engang skal være hjemme hos ham.
10 For vi skal alle stå for Kristus, når vi en gang skal dømmes, og våre liv skal legges åpent for ham. Da skal alle få det de har fortjent, alt etter det de har gjort i dette livet.

AMBASSADØRER FOR KRISTUS

11 Det er på grunn av frykt for Herren at vi arbeider så ivrig for å vinne andre. Gud kjenner hjertene våre, og de er rene i denne sak. Jeg håper at dere også vet det.
12 Prøver vi å klappe oss selv på skulderen igjen? Nei, jeg gir dere bare litt god ammunisjon! Dere kan bruke dette på de predikantene som skryter av hvor godt de ser ut og hvor fint de preker, men ikke har sanne og ærlige hjerter. Dere kan rose dere av oss, at vi i det minste har gode forsetter og er ærlige.
13-14 Er vi gale om vi kan si slikt om oss selv? Hvis så er, er det for å bringe Gud ære. Og hvis vi er ved full sans og samling, er det til det beste for dere. Hva vi enn gjør, så er det i sannhet ikke for vår egen fortjenestes skyld, men fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi tror at Kristus døde for oss alle, og da skal vi også tro at vi har dødd bort fra det gamle livet vi levde før.
15 Han døde for alle, slik at alle som lever ? som har mottatt evig liv fra ham ? ikke lenger skal leve for seg selv. De skal leve slik Kristus vil, han som både døde og oppstod for dem.
16 Slutt derfor med å verdsette kristne etter hva verden mener om dem, eller etter hva de synes å være ytre sett. Engang tok jeg selv feil og tenkte på Kristus som et menneskelig vesen som meg selv. Jeg føler det langt annerledes nå!
17 Når man blir en kristen, blir man et helt nytt menneske innvendig. Man er ikke den samme lenger. Et nytt liv er begynt!
18 Alt dette nye er fra Gud, han som førte oss tilbake til seg selv ved det Kristus Jesus gjorde. Og Gud har gitt oss det privilegiet at vi skal innby alle til å komme i et rett forhold til ham. Vi skal på Guds vegne be menneskene om at de kommer i et rett forhold til ham.
19 For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, slik at han ikke lenger tilregner menneskene deres synder, men sletter dem ut. Dette er det vidunderlige budskapet som han har gitt oss å bringe andre.
20 Vi er Kristi sendebud. Gud bruker oss til å tale til dere: Vi ber dere, som om Kristus selv var her og bad dere, ta imot den kjærligheten han tilbyr dere ? la dere forlike med Gud.
21 For Gud tok den syndfrie Kristus og gjorde ham til synd i vårt sted. Til gjengjeld gjorde han oss syndere rettferdige for seg!
© 2018 ERF Medien