Help

En Levende Bok

1 Det er Gud selv som i sin nåde har gitt oss denne vidunderlige tjeneste, og derfor gir vi aldri opp.
2 Vi forsøker ikke å lure folk til å tro ? vi er ikke interessert i å narre noen. Vi forsøker aldri å få noen til å tro at Bibelen lærer noe som den ikke lærer. Vi forkaster alle slike skammelige metoder. Vi står for Guds åsyn når vi taler, og slik forkynner vi sannheten, noe alle som kjenner oss, vil være enige i.
3 Hvis evangeliet, som vi forkynner, er skjult for noen, så er det skjult for dem som er på vei til den evige død.
4 Satan, som er denne verdens gud, har forblindet dem, så de ikke er i stand til å se evangeliets herlige lys. De forstår heller ikke budskapet om at Kristus er Guds bilde.
5 Vi går ikke omkring og forkynner oss selv, men Kristus som Herre. Alt vi sier om oss selv, er at vi er slaver på grunn av det Jesus har gjort for oss.
6 For Gud som sa: «La det bli lys i mørket», har også latt lyset skinne i våre hjerter. Kunnskapen om Kristi herlighet skulle lyse fram fra våre liv.

EN SKATT I LEIRKAR

7 Men denne dyrebare skatten; lyset og kraften som skinner i oss, bærer vi i et leirkar. Det skal være helt klart at kraften er fra Gud og ikke fra oss selv.
8 Vi er alltid presset, men ikke knekket, ? vi er i tvil, men ikke fortvilet.
9 Vi blir forfulgt, men Gud har aldri forlatt oss. Vi blir slått ned, men vi reiser oss igjen.
10 Kroppen vår trues stadig av døden ? slik hadde også Jesus det ? men vi lever fortsatt. Gjennom dette håper vi alle vil forstå at det bare er den levende Kristus som bevarer oss.
11 Ja, vi lever i stadig livsfare fordi vi tjener Herren, men dette gir oss også stadig muligheter til å vise Jesu Kristi makt.
12 På grunn av vår forkynnelse står vi ansikt til ansikt med døden, men det har jo resultert i evig liv for dere.
13 Vi sier med frimodighet at vi tror (stoler på Gud at han skal ta seg av oss), slik som salmeforfatteren skriver når han sier: «Jeg tror, og derfor taler jeg.»
14 Vi vet at den samme Gud som førte den Herre Jesus tilbake fra de døde, også vil føre oss tilbake til livet og stille oss fram for ham sammen med dere.
15 Våre lidelser er til det beste for dere. Jo flere som vinnes for Kristus, jo større grunn er det til å takke Gud for hans store godhet, og jo mer blir Herren æret.
16 Det er grunnen til at vi aldri gir opp. Selv om kroppen vår er dødelig, vokser den indre styrken i Herren for hver dag.
17 Prøvelsene og lidelsene er, når det kommer til stykket, ganske lette, og de kommer ikke til å vare så lenge. Vi venter jo på en rikdom og en herlighet som er uendelig mye større.
18 Vi skal ikke se så mye på det som foregår rundt oss. Her vil det alltid være trengsler og vanskeligheter. La oss rette blikket mot det som skal vare i en hel evighet.
© 2018 ERF Medien