Help

En Levende Bok

TROEN RETTFERDIGGJØR TJENESTEN VÅR

1 Begynner vi å ligne disse falske lærerne som må fortelle alt om seg selv og komme med lange anbefalingsbrev? Jeg tror ikke dere trenger noe brev som kan fortelle dere om oss. Gjør dere vel det? Og vi trenger heller ingen anbefaling fra dere.
2 Det eneste brev jeg trenger er dere selv! Når vi ser den forandringen som har skjedd i hjertene deres, kan enhver se at vi har gjort en god gjerning.
3 De kan se at dere er Kristi brev, skrevet av oss. Det er ikke et brev som er skrevet med penn og blekk, men med den levende Guds Ånd. Det er ikke skrevet på tavler av stein, men i menneskehjerter.
4 Vi våger å si dette om oss selv, fordi vi stoler så mye på at Gud ved Kristus vil hjelpe oss til å stå ved det vi sier.
5 Vi tror ikke at vi selv kan gjøre noe som har varig verdi. Vår eneste kraft og dugelighet kommer fra Gud.
6 Det er han som har hjulpet oss til å fortelle andre om den nye pakten, den som alene kan frelse. Vi forteller ikke at de må adlyde alle Guds lover eller dø. Vi sier at det er liv å få fra den Hellige Ånd. Den gamle måten, det å forsøke å bli frelst ved å holde de ti bud, ender med døden. På den nye måten gir den Hellige Ånd liv til alle som tror på Kristus.

KRISTI HERLIGHET

7 Likevel begynte også det gamle lovsystemet, det som førte til død, med slik herlighet at folk ikke tålte å se på ansiktet til Moses. For da han gav Guds lov, som de skulle lyde, skinte ansiktet hans av Guds egen herlighet.
8 Skal vi ikke vente langt større herlighet i israelsfolket, når den Hellige Ånd gir liv?
9 Hvis den planen som fører til dom, var herlig, hvor mye herligere er da ikke den plan som gjør at menneskene kommer i rett forhold til Gud?
10 Den første herlighet, slik den skinte fra ansiktet til Moses, er ikke mye verdt sammenlignet med den overveldende herlighet som hører til den nye pakten.
11 Hvis det som tok slutt var herlig, hvor mye herligere er da ikke det som skal bestå?
12 Ettersom vi vet at denne nye herlighet aldri skal forsvinne, kan vi forkynne med stor frimodighet.
13 Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, slik at israelittene ikke skulle se at herligheten ble borte.
14 Det var ikke bare ansiktet til Moses som var tildekket, men israelsfolkets forstand var også tildekket og blindet. Helt til i dag er dette sløret blitt liggende. De skjønner fortsatt ikke at pakten i de gamle skriftene ble opphevet da Jesus kom. Dette slør kan bare bli fjernet ved tro på Kristus.
15 Ja, helt til denne dag er hjertene deres blinde når de leser skriftene til Moses, og de tror at de kan bli frelst ved å adlyde budene.
16 Men hver gang noen vender seg til Herren, blir sløret tatt bort.
17 Herren er Ånden som gir liv, og der han er, der er det frihet fra å prøve å frelse seg selv ved å holde Guds lover.
18 Vi kristne har ikke noe slikt slør over ansiktene våre, for som i et speil ser vi Herrens herlighet. Vi er selv som speil som klart reflekterer Herrens herlighet. Og mens Herrens Ånd virker i oss, blir vi mer og mer lik ham.
© 2018 ERF Medien