Hjelp

En Levende Bok

1 Dette er tredje gang jeg kommer på besøk til dere. Skriftene sier at hvis to eller tre har sett noe som er galt, så må det straffes. (Dette er min tredje advarsel, når jeg nå kommer på besøk.)
2 Jeg har allerede advart dem som hadde syndet da jeg var der sist. Nå advarer jeg dem og alle andre igjen. Denne gangen er jeg bestemt på å straffe hardt. Jeg vil ikke spare dem.
3 Jeg vil gi dere alle de beviser dere ønsker for at Kristus taler gjennom meg. Kristus er ikke maktesløs, men han er en mektig kraft i dere.
4 Hans svake, menneskelige kropp døde på korset, men nå lever han ved Guds mektige kraft. Vi er også svake når det gjelder kroppen, akkurat som han var. Men nå lever vi og er sterke, som han, og vi har all Guds kraft til rådighet.

PRØV DERE SELV

5 Prøv dere selv. Er dere virkelig kristne? Består dere prøven? Føler dere Kristi nærvær og kraft mer og mer? Eller later dere bare som dere er kristne når dere i virkeligheten ikke er det?
6 Jeg håper dere kan være enige i at jeg har bestått prøven og i sannhet tilhører Herren.
7 Jeg ber om at dere må leve et godt liv, ikke fordi vi trenger bevis på at vår lære er rett, men for at dere skal gjøre det gode.
8 Vi arbeider for sannheten, ikke mot den.
9 Vi er glad for å være svake og foraktet hvis dere virkelig er sterke. Vårt største ønske og bønn er at dere skal bli modne kristne.
10 Jeg skriver dette til dere nå i håp om at jeg ikke trenger å skjenne og straffe når jeg kommer. Jeg vil så gjerne bruke Herrens kraft, den som han har gitt meg, til å gjøre dere sterke, ikke straffe dere.
11 Jeg slutter dette brevet med disse ord: Vær glade. Voks i Kristus. Legg merke til hva jeg har sagt. Lev i harmoni og fred. Må kjærlighetens og fredens Gud være med dere.
12 Hils hverandre varmt i Herren. Alle de kristne her sender sine beste hilsener.
13 Må vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Må Guds kjærlighet og den Hellige Ånds vennskap være deres.Paulus.
© 2017 ERF Medien