Help

En Levende Bok

GUDS KRAFT GJENNOM SVAKHET

1 Alt dette skrytet tjener vel ikke til noe, men la meg likevel fortsette. La meg fortelle dere om de syner og åpenbaringer fra Herren som jeg har hatt.
2-3 For fjorten år siden ble jeg tatt opp til himmelen. Spør meg ikke om kroppen min var der, eller om det bare var min ånd, for jeg vet ikke. Bare Gud kan svare på det. Men i hvert fall var jeg i paradis.
4 Jeg hørte noe som var så fantastisk at det går langt over menneskelig makt å beskrive det (og jeg har heller ikke lov til å fortelle andre det).
5 Den opplevelsen er noe å rose seg av, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal bare rose meg av hvor svak jeg er og hvor stor Gud er som bruker slik svakhet til sin ære.
6 Jeg har mye jeg kunne rose meg av, og jeg ville ikke være noen dåre om jeg gjorde det. Men jeg vil ikke at noen skal tenke høyere om meg enn de bør. De kan selv vurdere hva jeg sier og hva jeg gjør.
7 Etter de store opplevelsene jeg hadde hatt, var Gud redd jeg skulle bli stolt og hovmodig. Siden da har jeg hatt en plage som virkelig har vært tung å bære, ? en engel fra Satan som stikker og slår.
8 Tre forskjellige ganger har jeg bedt Gud at han skulle ta dette fra meg.
9 Hver gang svarte han: «Nei, men jeg er med deg, det er alt du trenger. Min kraft viser seg best i svake mennesker.» Nå er jeg glad for at jeg kan rose meg av hvor svak jeg er. Jeg er glad for å være et levende bilde av Kristi kraft, i stedet for at jeg skal vise min egen kraft og mine egne evner.
10 Ettersom jeg vet at alt dette er til det beste for Kristus, er jeg vel til mote med min egen plage og med fornærmelser og prøvelser, forfølgelser og vanskeligheter. Når jeg er svak, da er jeg sterk ? jo mindre jeg har, jo mer avhengig blir jeg av ham.
11 Dere har fått meg til å oppføre meg dumt ? skryte på denne måten. Det var jo dere som burde skrive om meg og ikke få meg til å skrive om meg selv. Disse andre personene har ikke noe som ikke jeg også har, selv om jeg ikke er verd noe i det hele tatt.
12 Da jeg var hos dere, gav jeg dere alle beviser for at jeg var en virkelig apostel, sendt til dere av Gud selv. I tålmodighet gjorde jeg mange tegn og mektige gjerninger iblant dere.
13 Det eneste jeg ikke gjorde, det jeg gjør i alle andre menigheter, var å bli en byrde for dere. Jeg bad ikke om mat å spise og et sted å bo. Vær snill å tilgi meg dette!

JEG KOMMER IGJEN

14 Jeg kommer til dere, for tredje gang, og det skal fremdeles ikke koste dere noe, for jeg ønsker ikke pengene deres. Jeg ønsker dere! Egentlig er dere jo barna mine, og små barn betaler ikke for maten som deres fedre og mødre skal ha. Det er jo akkurat motsatt. Foreldre sørger for mat til barna sine.
15 Jeg er glad for å kunne gi dere meg selv og alt jeg har, selv om det ser ut til at jo mer jeg elsker dere, jo mindre elsker dere meg.
16 Noen av dere sier: «Det er sant at besøkene hans ikke synes å koste oss noe, men han er en smart fyr, denne Paulus, og han har lurt oss. Det er helt opplagt at han må ha gjort penger på oss på en eller annen måte.»
17 Men hvordan? Har noen av de mennene jeg sendte, benyttet seg av dere?
18 Da jeg bad Titus besøke dere og sendte vår andre bror sammen med ham, hadde de da noen fortjeneste av det? Nei, slett ikke. For vi har den samme Hellige Ånd, og vi går i hverandres fotspor og gjør de samme tingene.
19 Jeg antar dere tror at jeg sier dette for å bli godt omtalt hos dere igjen. Det er på ingen måte slik. Jeg sier dere, og Gud hører meg når jeg sier det, at jeg har skrevet dette for å hjelpe dere, kjære venner. Jeg ønsker at dere skal bli bygd opp.
20 Jeg er redd jeg ikke kommer til å like det jeg finner når jeg nå kommer til dere. Og da blir vel dere skuffet over det jeg må si. Jeg er redd jeg vil finne at dere krangler, misunner hverandre og er sinte på hverandre. Dere sladrer, hvisker bak ryggen på hverandre og er fylt med innbilskhet og uenighet.
21 Ja, jeg er redd min Gud igjen skal ydmyke meg iblant dere. Det blir mye å sørge over, ? uoppgjort synd, mangel på anger og sorg over alt som er galt.
© 2018 ERF Medien