Help

En Levende Bok

1 Jeg håper dere har tålmodighet med meg når jeg fortsetter med tåpelig snakk. Vær overbærende med meg og la meg få si hva som ligger meg på hjertet.
2 Jeg har en brennende omsorg for dere, ? Guds egen omsorg. Og nå ønsker jeg å føre dere til Kristus akkurat som en jomfru blir ført til den mannen hun skal gifte seg med.
3 Men jeg er redd for at dere kan bli ledet bort fra en ren og enkel overgivelse til vår Herre, slik som Eva ble bedratt av Satan i Edens hage.
4 Dere er så godtroende, dere tror hva som helst som blir sagt dere. Enten de forkynner en annen Kristus eller dere får en annen ånd enn den dere først tok imot, så går det visst ut på ett for dere. Til og med en annen frelsesvei ser dere ut til å godta. Dere svelger alt sammen.

DISSE MENN ER FALSKE

5 Jeg tror likevel ikke at jeg står noe tilbake for disse som kaller seg «sendebud fra Gud».
6 Hvis jeg er en dårlig taler, så vet jeg da i det minste hva jeg snakker om. Det tror jeg dere er klar over nå, for vi har bevist det gang på gang.
7 Gjorde jeg noe galt og ble jeg for billig i deres øyne, slik at dere så ned på meg fordi jeg forkynte evangeliet uten å kreve noe for det?
8-9 Andre menigheter har jeg nærmest plyndret, og jeg har fått lønn hos dem for å kunne gjøre tjeneste hos dere. Da det var slutt, og jeg ble sulten, bad jeg fremdeles ikke dere om noe. De kristne fra Makedonia kom med enda en gave til meg. Jeg har aldri bedt dere om en øre, og jeg kommer heller aldri til å gjøre det.
10 Jeg lover dette med hvert fnugg av sannhet som finnes i meg. Jeg vil fortelle alle i Hellas om det!
11 Hvorfor? Fordi jeg ikke elsker dere? Gud vet at jeg gjør det.
12 Men jeg vil gjøre det for å fjerne grunnen under føttene på dem som roser seg av at de gjør Guds gjerning på samme måte som vi.
13 Gud sendte aldri slike menn. De er falske, og de har lurt dere til å tro at de er Kristi apostler.
14 Likevel er jeg ikke overrasket! Satan kan forvandle seg til en lysets engel.
15 Det er ikke til å undre seg over at tjenerne hans kan gjøre det også og se ut til å være gudfryktige predikanter. Til slutt vil de få all den straff de onde gjerningene fortjener.
16 Igjen ber jeg dere: Tro ikke at jeg har gått helt fra forstanden ved å tale på denne måten. Men selv om dere skulle gjøre det, så hør på meg likevel. Jeg kan vel også skryte litt.
17 Slikt skryt er ikke noe som Herren har bedt meg om, for jeg oppfører meg nesten som en gal.
18 Men disse andre mennene driver på med sitt selvskryt, så nå kommer jeg også:
19-20 Dere tror at dere er så kloke ? likevel hører dere med glede på disse som har mistet forstanden. Dere bryr dere slett ikke om at de gjør dere til slaver og tar alt dere har. De benytter seg av dere, er overlegne og slår dere i ansiktet.
21 Jeg er skamfull over at jeg må si at jeg ikke er så sterk og modig som dem! Men hva de enn kan rose seg av ? jeg snakker som en vettløs igjen ? så kan jeg rose meg av det også.
22 De skryter av at de er hebreere, ikke sant? Det er jeg også. Og de sier at de er israelitter, Guds utvalgte folk. Det er jeg også. Og de er etterkommere av Abraham. Det er det samme med meg.
23 De sier at de tjener Kristus. Men jeg har tjent ham langt mer! (Er jeg blitt gal, ettersom jeg skryter slik?) Jeg har arbeidet hardere, sittet oftere i fengsel og er blitt slått utallige ganger, ja, jeg har stått ansikt til ansikt med døden igjen og igjen.
24 Fem forskjellige ganger har jødene gitt meg sine trettini slag.
25 Tre ganger ble jeg slått med pisk. En gang ble jeg steinet. Tre ganger har jeg lidd skibbrudd. En gang var jeg i åpen sjø hele natten og hele dagen.
26 Jeg har reist mange tunge mil, og jeg har ofte vært i stor fare på elver der det var flom. Jeg har vært i fare blant landsmenn og blant utlendinger, i byer og i ørkenen og blant dem som sa at de var venner av Kristus men ikke var det.
27 Jeg har ofte vært trett og hatt smerter, og jeg har opplevd søvnløse netter. Ofte har jeg vært sulten og tørst, og jeg har gått uten mat. Jeg har vært skjelvende av kulde, og jeg har ikke hatt nok klær til å holde meg varm.
28 Midt oppe i alt dette har jeg stadig hatt uro for hvordan det skulle gå i menighetene.
29 Hvem gjør en feil uten at jeg føler den sorg han har? Hvem faller uten at jeg lengter etter å hjelpe ham? Hvem blir åndelig skadet uten at jeg blir harm på den som skadet ham?
30 Men hvis jeg må rose meg, vil jeg heller rose meg av det som viser hvor svak jeg er.
31 Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som skal prises i all evighet, vet at jeg snakker sant.
32 I Damaskus, for eksempel, holdt guvernøren til kong Aretas vakt ved byportene for å gripe meg.
33 Gjennom et hull i bymuren kom jeg meg vekk. Jeg ble firt ned ved hjelp av et tau og en kurv fra en luke i bymuren, og slapp unna.
© 2018 ERF Medien