Help

En Levende Bok

PAULUS TALER OM SIN AUTORITET

1 Jeg bønnfaller dere ? ja, jeg Paulus ? bønnfaller dere i all vennlighet, som Kristus selv ville ha gjort. Likevel er det noen av dere som sier: «Paulus er modig nå når han er langt bort, men når han kommer hit, er han redd for å heve stemmen!»
2 Jeg håper jeg slipper å vise dere hvor streng jeg kan være når jeg engang kommer til dere. Jeg må nemlig vise fasthet og dristighet mot dem som sier at vi lar oss drive av rent menneskelige motiver.
3 Det er sant at jeg er et alminnelig svakt menneske, men jeg legger ikke menneskelige planer og bruker ikke menneskelige metoder for å vinne mine kamper.
4 Jeg bruker Guds mektige våpen og ikke våpen som er laget av mennesker, for å bryte ned djevelens festningsverker.
5 Disse våpen kan bryte ned alt stolt som reiser seg mot Gud og hver eneste mur som bygges opp for å holde mennesker borte fra ham. Med disse våpen kan jeg fange opprørere og føre dem tilbake til Gud, og jeg kan forandre dem til mennesker som virkelig ønsker å lyde Kristus.
6 Jeg vil bruke disse våpen mot hver eneste opprører som er igjen ? etter at jeg først har brukt dem på dere, slik at dere virkelig kan underkaste dere Kristus.
7 Vanskeligheten med dere er at dere ser på meg, og jeg virker svak og kraftløs. Men dere ser ikke under overflaten. Er det noen som kan påberope seg Kristi kraft og autoritet, så må det være meg.
8 Det kan se ut som at jeg skryter mer enn jeg burde, men jeg kan stå for alt jeg sier.
9 Jeg sier dette for at dere ikke skal tro at det bare er skremsler når jeg refser dere i brevene mine. Jeg ønsker jo ikke å såre dere. Det eneste jeg vil er å hjelpe.
10 «Bry dere ikke om brevene hans,» sier noen. «Han høres stor ut, men det er bare tomme ord. Når han kommer hit, skal dere se at det ikke er noe med ham, og dere har aldri hørt verre predikant!»
11 Denne gangen kommer mitt besøk til å bli like ubehagelig som brevene mine er!
12 Ta det nå ikke for tungt! Jeg våger ikke å si at jeg er like god som disse andre som forteller dere hvor gode de er! Vanskeligheten med dem er at de bare sammenligner seg med hverandre og måler seg etter sine egne mål. For en dumhet!
13 Vi vil ikke rose oss av en autoritet vi ikke har. Vårt mål er å følge Guds plan, og i denne planen inngår også vårt arbeid hos dere.
14 Vi går ikke for langt når vi hevder autoritet over dere, for vi var de første som kom til dere med evangeliet om Kristus.
15 Vi ønsker ikke å ta æren for andres arbeid. Men vi håper at troen skal vokse hos dere, slik at vi får enda større framgang innenfor den rammen Gud selv har satt.
16 Senere vil vi forkynne evangeliet til andre land, der ingen andre arbeider. Da vil det ikke bli spørsmål om å være på noen annens felt.
17 Det er som Skriftene sier: «Enhver som skal rose seg, la ham rose seg over hva Herren har gjort og ikke av seg selv.»
18 Når noen roser seg av seg selv og hvor godt han har gjort det, betyr det ikke mye. Men når Herren anbefaler ham, blir det noe annet!
© 2018 ERF Medien