Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Kjære venner!Dette brevet er fra meg, Paulus, kalt av Gud til å være Jesu Kristi sendebud, og fra vår kjære bror Timoteus. Vi skriver til alle dere kristne i Korint og utover i hele Hellas.
2 Må Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus mektig velsigne hver enkelt av dere og gi dere fred.

GUD HAR HJULPET OSS

3-4 For en vidunderlig Gud vi har ? han er vår Herre Jesu Kristi Far, kilden til all nåde. Det er han som så kjærlig trøster og styrker oss i våre kamper og prøvelser. Og hvorfor gjør han det? For at vi kan gi andre den samme hjelp og trøst som Gud har gitt oss. Når de møter prøvelser, trenger de jo vår sympati og oppmuntring.
5 Jo mer vi lider for Kristus, jo mer vil han gi oss av sin trøst og oppmuntring.
6-7 Vi har møtt store vanskeligheter i vår kamp for å bringe dere Guds frelse, men Gud har trøstet oss. Dette har han gjort også for å hjelpe dere. Han ville vise hvordan han i sin godhet ville trøste når dere gjennomgår de samme lidelser. Han vil gi dere styrke, så dere holder ut.
8 Jeg tror dere bør kjenne til den vanskelige tiden vi gjennomgikk i Asia. Vi var helt knust, og vi fryktet for at vi aldri skulle overleve det.
9 Vi følte at vi var dødsdømte og så hvor maktløse vi var. Men dette lærte oss noe også. Vi måtte legge alt i Guds hender, han som alene kunne frelse oss. Han er den eneste som kan reise opp fra de døde.
10 Han hjalp oss og frelste oss fra en grusom død. Vi venter at han skal gjøre det igjen og igjen.
11 Men dere må også hjelpe oss, ved å be for oss. Når mange ber, vil takken stige opp til Gud. Han vil høre våre bønner.
12 Det er en glede for oss å kunne si med oppriktighet at vi i det vi har gjennomgått, har vært rene og samvittighetsfulle. Vi har ventet på at Herren skulle hjelpe oss og har ikke stolt på vår egen dyktighet. Dette er om mulig enda mer sant når det gjelder vår handlemåte overfor dere.
13-14 Mine brev har vært rett på sak og oppriktige. Det har ikke vært skrevet noe mellom linjene! Og selv om dere ikke kjenner meg så godt (jeg håper det kommer til å skje en gang), vil jeg at dere skal forsøke å godta meg og være stolte av meg. Det er dere nok til en viss grad allerede, akkurat som jeg vil være stolt av dere på den dag da vår Herre Jesus kommer tilbake igjen.
15-16 Jeg regnet med å møte forståelse og tillit hos dere, og derfor ville jeg besøke dere før reisen til Makedonia, selv om jeg hadde tenkt å legge veien om dere på tilbaketuren også.

HVORFOR FORSINKELSEN?

17 Det kan hende dere spør om jeg har endret planene mine? Hadde jeg ikke bestemt meg riktig ennå? Eller er jeg som et menneske av denne verden som sier «ja» når han i virkeligheten mener «nei»?
18 Aldri! Så sant som Gud er sannhet, er jeg ikke et slikt menneske. Når jeg sier «ja», så mener jeg «ja».
19 Timoteus og Silvanus og jeg har fortalt dere om Jesus Kristus, Guds Sønn. Han er ikke en som sier «ja» når han mener «nei». Han gjør alltid nøyaktig det han sier.
20 Han iverksetter og fullfører alle Guds løfter, uansett hvor mange det er av dem. Vi har fortalt alle om hans trofasthet, og vi har gitt hans navn ære.
21 Det er denne Gud som har gjort dere og meg til trofaste kristne og utnevnt oss apostler til å forkynne evangeliet.
22 Han har satt sitt stempel på oss ? sitt eiermerke ? og han har gitt oss sin Hellige Ånd. Ånden er pantet på alt han seinere vil gi oss, en garanti for at vi tilhører ham.
23 Jeg påkaller Gud som vitne på at jeg sier den absolutte sannhet. Grunnen til at jeg ikke er kommet på besøk til dere ennå, er at jeg ikke ville bedrøve dere med en alvorlig refselse.
24 Når jeg kommer, kan jeg ikke gjøre mye for å styrke troen hos dere. Den er sterk nok allerede. Men jeg vil gjerne gjøre noe som kan bli til glede for dere: Jeg vil gjøre dere lykkelige, ikke triste.
© 2019 ERF Medien