Help

En Levende Bok

ARBEID OG PENGER

1 Kristne slaver skal vise iver i arbeidet, og de skal respektere sine eiere. La det aldri bli sagt at Kristi folk er dårlige arbeidere. La ikke Guds navn eller hans lære bli til latter på grunn av dette.
2 Om dere eies av en kristen herre, er ikke det noen unnskyldning for å slappe av. Det skulle heller føre til at dere arbeidet hardere. Da er det jo en bror dere hjelper.Lær disse sannhetene, Timoteus, og oppmuntre alle til å lyde dem.
3 Noen fornekter kanskje dette, men det er den Herre Jesu Kristi sunne, gode lære, og den er grunnvollen for et gudfryktig liv.
4 Enhver som sier noe annet, er både stolt og dum. Han kommer med spissfindigheter når det gjelder betydningen av Kristi ord og får i stand diskusjoner som ender i misunnelse og sinne. Det fører bare til utskjelling, beskyldninger og onde mistanker.
5 Disse kranglevorne menneskene ? deres sinn er forkvaklet på grunn av synd ? vet ikke hvordan de skal snakke sant. For dem er evangeliet bare et middel til å tjene penger. Hold deg borte fra dem.
6 Vil du være virkelig rik? Du er det allerede hvis du frykter Gud og lever nøysomt.
7 Tross alt hadde vi ikke med oss penger da vi kom til denne verden, og vi får ikke med oss en øre når vi engang skal dø.
8 Vi skal derfor være vel tilfreds om vi har nok mat og klær.
9 Men folk som trakter etter å bli rike, begynner snart å gjøre alt mulig galt for å få tak i penger. Det fører bare til det som er vondt og ender til slutt i helvetet.
10 For kjærligheten til penger er det første skritt mot alle former for synd. Enkelte mennesker har til og med vendt seg bort fra Gud på grunn av denne kjærligheten, og resultatet er at de har påført seg selv mange lidelser.
11 Å, Timoteus, du er en Guds mann. Hold deg unna alt dette onde og arbeid i stedet med det som er rett og godt. Stol på Herren, vær tålmodig og vennlig og vis kjærlighet mot alle.
12 Kjemp videre for Gud. Hold fast på det evige liv som Gud har gitt deg og som du har bekjent på en så overbevisende måte i mange vitners nærvær.
13 For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, han som uten frykt avla bekjennelsen for Pontius Pilatus, befaler jeg deg:
14 Gjør alt det han har bedt deg å gjøre, slik at ingen skal finne feil på deg fra nå av og til vår Herre Jesus Kristus kommer.
15 For når hans tid er inne, skal Kristus åpenbares fra himmelen ved den velsignede og eneste Allmektige Gud, kongers konge og herrers herre.
16 Han er den eneste som aldri kan dø og som lever i et lys så intenst at intet menneskelig vesen kan nærme seg. Ikke noe menneske har sett ham, og ingen kommer heller til å gjøre det. Ham være æren og makten og herreveldet i all evighet. Amen.
17 Si til dem som er rike at de ikke skal være overlegne, og at de ikke skal stole på pengene sine, for de vil snart være borte. Det de skal være stolte av, er den levende Gud. Ham skal de stole på, han som alltid rikelig gir oss alt det vi trenger for at vi skal kunne glede oss.
18 Si til dem at de skal bruke pengene sine til å gjøre godt. De skal være rike på gode gjerninger og med glede gi til dem som er i nød. Be om at de alltid deler med dem som trenger det.
19 Ved å gjøre dette vil de samle seg virkelige skatter i himmelen ? det er den eneste virkelig trygge investering! Da vil de også leve et godt kristenliv her nede.
20 Å, Timoteus, unnlat ikke å gjøre det som Gud har betrodd deg å gjøre. Hold deg vekk fra tåpelige diskusjoner med dem som skryter av sin «kunnskap» og dermed bare beviser at de mangler kunnskap.
21 Noen av disse menneskene har mistet det viktigste i livet ? de kjenner ikke Gud. Må Guds nåde være med deg.Hilsen Paulus.
© 2018 ERF Medien