Help

En Levende Bok

1 Tal aldri hardt til en gammel mann, men vis ham respekt, som om han skulle være din egen far. Snakk til yngre menn som om det skulle være brødre du elsker.
2 Du skal behandle eldre kvinner som mødre og pikene som dine søstre. Ha bare rene tanker om dem.
3 Menigheten skal vise kjærlig omsorg for de kvinnene som er blitt alene, om de ikke har noen annen som hjelper dem.
4 Men hvis de har barn eller barnebarn, så er det disse som har ansvaret, for godhet skal begynne i hjemmet. Barna skal ta seg av foreldre som trenger det. Dette er noe Gud gleder seg over.
5 Menigheten skal ta seg av enker som er fattige og alene i verden, hvis de regner med Guds hjelp og tilbringer mye tid i bønn.
6 Men det er noen av dem som bare løper rundt og sladrer og ødelegger sitt eget liv.
7 Lær menigheten hva som er rett, slik at de kan handle etter det.
8 Men den som ikke tar seg av sine egne slektninger når de trenger hjelp, har ingen rett til å kalle seg for en kristen. Et slikt menneske er verre enn en hedning.
9 En enke som ønsker å bli menighetsarbeider, skal være minst seksti år gammel, og hun skal bare ha vært gift én gang.
10 Hun må ha godt ord på seg blant alle på grunn av det gode hun har gjort. Har hun oppdratt sine barn vel? Har hun vært god mot fremmede så vel som mot andre kristne? Har hun hjulpet de syke og svake? Er hun alltid rede til å vise vennlighet? Dette må du legge vekt på.
11 De yngre enkene skal ikke få disse spesielle oppgavene. Etter en stund er det sannsynlig at de ikke mer bryr seg om sitt løfte til Kristus, og så gifter de seg igjen.
12 Dermed vil de kjenne seg fordømt fordi de brøt sitt første løfte.
13 Dessuten er det sannsynlig at de blir late og tilbringer tiden med å gå fra hus til hus og skravle, og blander seg opp i andres saker.
14 Jeg tror derfor det er bedre at disse unge enkene gifter seg igjen og får barn og tar hånd om sine egne hjem. Da vil ingen få noe å utsette på dem.
15 Jeg er nemlig redd for at noen av dem allerede har vendt seg fra menigheten og er blitt ført vill av Satan.
16 La meg igjen minne deg om at slektninger av en enke har plikt på seg til å ta seg av henne. Det skal de ikke overlate til menigheten. Menigheten kan bruke pengene sine til å ta seg av de enkene som er helt alene og som ikke har noe annet sted å vende seg.

DE SOM TJENER I MENIGHETEN, SKAL BEHANDLES GODT

17 Pastorer som gjør et godt arbeid, skal også ha god lønn. De skal holdes høyt i akt og ære, spesielt de som arbeider med iver både i forkynnelse og undervisning.
18 For Skriftene sier: «Du skal aldri binde munnen på en okse som tresker ? la den spise mens den går der.» På et annet sted heter det: «De som arbeider, fortjener sin lønn.»
19 Hør ikke på klager mot en eldste uten at det er to eller tre vitner mot ham.
20 Hvis han virkelig har syndet, skal han refses så hele menigheten hører det, slik at ingen annen følger hans eksempel.
21 Jeg befaler deg i Guds og vår Herre Jesu Kristi nærvær, at du gjør dette enten den eldste er en personlig venn av deg eller ikke. Alle må behandles på nøyaktig samme måten.
22 Ha det aldri travelt når det gjelder å velge pastor eller eldste. Det kan være at du overser hans synder, og da vil det virke som om du godtar dem. Vær sikker på at du selv holder deg borte fra all synd.
23 (Forresten, dette betyr ikke at du fullstendig skal slutte å drikke vin. Du burde ta litt iblant som medisin for magen din, siden du er så mye syk.)
24 Noen mennesker synder slik at alle andre ser det. Da må du irettesette dem. Men noen synder i det skjulte, slik at det ikke blir kjent før på dommens dag.
25 På samme måte vet alle hvor mye godt enkelte pastorer gjør. Men andre ganger blir ikke deres gode gjerninger kjent før lenge etterpå.
© 2018 ERF Medien