Help

En Levende Bok

VRANGLÆRE

1 Den Hellige Ånd sier klart at i de siste tider skal noen i menigheten vende seg bort fra Kristus. De skal holde seg til ånder som fører vill og til lærdommer som stammer fra onde makter.
2 Disse lærerne vil lyve med «ærlig» ansikt, og de vil gjøre det så ofte at de ikke engang kjenner et stikk i samvittigheten.
3 De vil si at det er galt å gifte seg og galt å spise kjøtt, selv om Gud har gitt dette til de kristne for at de skal glede seg og være takknemlige for det.
4-5 For alt det som Gud har gjort, er godt, og vi kan spise det med glede hvis vi er takknemlige og ber Gud velsigne det. Alt blir velsignet ved Guds ord og bønn.
6 Forklar dette for de andre, og du gjør din plikt som en god tjener, som næres av troen og den sanne lære. Den har du jo alltid fulgt.
7 Kast ikke bort tiden med å diskutere tåpelige idéer eller med å bruke energi på å holde deg i åndelig form på den måten.
8 Kroppsøvelser er helt i orden, men de åndelige øvelsene er mye viktigere. Det er noe som vil bli en styrke i alt du gjør. Åndelig styrke er til nytte både for dette livet og for det som kommer.
9-10 Dette er sannheten, og alle skulle akseptere den. Vi arbeider hardt og lider mye for at folk skal tro den, for vårt håp står til den levende Gud. Han døde for alle og særlig for dem som har tatt imot denne frelsen.
11 Sørg for at alle forstår dette.
12 La ikke noen ha små tanker om deg fordi du er ung. Vær et eksempel for alle. Vær et forbilde i kjærlighet, i tro og i renhet.
13 Inntil jeg kommer, skal du lese og forklare Skriftene for menigheten ? forkynn Guds ord.

BRUK DE GAVER DU HAR FÅTT

14 Sørg for å bruke de gavene Gud gav deg da de eldste i menigheten la hendene på hodet ditt.
15 La disse evnene komme til sin rett. Ta deg av oppgaven du har fått. Lev i dette slik at alle kan se at du gjør fremskritt.
16 Legg stor vekt på alt du gjør og tenker. Hold deg til det som er rett, og Gud skal velsigne deg og bruke deg til å hjelpe andre.
© 2018 ERF Medien