Help

En Levende Bok

MENIGHETENS LEDERE

1 Det er sant som det sies at hvis en mann ønsker å være pastor, så er det et høyt kall han trår etter.
2-3 For en pastor må være en god mann og leve et liv som ingen har noe å utsette på. Han må være én kvinnes mann, og han må være ivrig til å arbeide, omtenksom, ordentlig og full av gode gjerninger. Han må være gjestfri, og han må være en god bibellærer. En pastor må ikke være en drukkenbolt eller ha lett for å krangle med folk. Han skal være vennlig og god, og han må ikke være pengekjær.
4 Familien må ha godt rykte, og barna skal vise lydighet og respekt.
5 For hvis en mann ikke kan oppdra sin egen familie, hvordan skal han da kunne være til hjelp for hele menigheten?
6 En leder for menigheten skal ikke være nyomvendt, for da kan han bli stolt over å bli valgt så tidlig, og hovmot står for fall.
7 Han må også ha godt ord på seg blant folk utenfor menigheten ? de som ikke er kristne. Da vil han ikke bli spottet, og han vil få frihet til å lede menigheten.
8 Menighetstjenerne må på samme måte være gode, stødige menn. De må stå ved sitt ord, de må ikke være drikkfeldige og pengegriske.
9 Diakonene skal være menn som helhjertet følger Kristus og har ren samvittighet gjennom troen på ham.
10 Før de blir spurt om å være menighetstjenere, skal de ha andre oppgaver i menigheten som kan prøve deres karakter og deres evner. Gjør de det bra, kan de bli valgt som menighetstjenere.
11 Kvinnene skal være vel ansett og ikke fare med sladder. De skal være pålitelige og edruelige.
12 Menighetstjenere skal bare ha én kone, og de skal styre sine hjem.
13 De som viser seg å være gode menighetstjenere, skal bli godt lønnet både når det gjelder andres respekt og ved at deres frimodige tro og tillit til Herren vokser.
14 Jeg skriver dette til deg nå, selv om jeg håper å komme til deg snart.
15 Om jeg ikke kommer på en stund, vet du hva slags mennesker du skal velge som tjenere i Guds menighet. Det skal være slike som eier Guds sannhet og holder den høyt i akt og ære.
16 Det er sant at det ikke er lett å leve et gudfryktig liv. Men svaret ligger i Kristus, han som kom til jorden som et menneske. Han var ren i sin ånd og uten flekker av noe slag. Han ble sett av engler, ble forkynt blant folkene, ble tatt imot av mennesker overalt og ble opptatt igjen til herligheten i himmelen.
© 2018 ERF Medien