Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Fra: Paulus, Jesu Kristi misjonær, utsendt av Gud, vår Frelser, og av Jesus Kristus, vår Herre og vårt eneste håp.
2 Til: Timoteus.Timoteus, du er en sønn for meg, en sønn i troen. Må Gud vår Far og Jesus Kristus, vår Herre, vise deg sin godhet og nåde og gi deg stor fred i hjerte og sinn.

VIS FRA DEG FALSKE LÆRERE

3-4 Som jeg sa da jeg drog til Makedonia: Vær snill å bli i Efesos og forsøk å stanse dem som kommer med vranglære. Få en slutt på deres myter og fabler og alle deres idéer om at man kan bli frelst ved å finne nåde hos en endeløs rekke av engler som fører opp til Gud. Dette er bare ville idéer, som reiser spørsmål og fører til diskusjoner i stedet for at de hjelper mennesker til å godta Guds frelsesplan.
5 Jeg ivrer for at alle de kristne skal bli fylt med den kjærlighet som kommer fra rene hjerter, og at deres sinn må være rene og deres tro sterk.
6 Men disse lærerne har helt tapt dette av syne. De tilbringer tiden med å diskutere og snakke.
7 De ønsker å bli berømte som lærere av Moselovene, mens de ikke har den ringeste idé om hva disse lovene egentlig viser oss.
8 Disse lovene er gode når de blir brukt på den måten Gud mente det.
9 Men de er jo ikke for oss, som Gud har frelst. De er for syndere som hater Gud, som har opprørske hjerter, som forbanner og sverger, som angriper sine fedre og mødre og som myrder.
10-11 Ja, disse lovene er gitt for at alle skal skjønne hvem som er syndere, alle som er umoralske og urene: Homoseksuelle, slavehandlere, løgnere, menedere og alle andre som gjør slikt som er imot Guds hellige vilje. Jeg er sendebud for evangeliet om Guds herlighet og hans godhet og nåde mot oss mennesker.
12 Jeg er så takknemlig til Kristus Jesus, vår Herre, for at han utvalgte meg som en av sine budbærere og gav meg styrke til å være trofast mot ham.
13 Jeg var jo en av dem som spottet navnet hans. Jeg forfulgte de kristne og skadet dem på alle de måter jeg kunne tenke meg. Men Gud viste meg barmhjertighet. Jeg visste ikke hva jeg gjorde, for jeg kjente ikke Kristus på den tiden.
14 Å, så god vår Herre var. Han viste meg hvordan jeg skulle tro på ham og bli fylt av Kristi Jesu kjærlighet.
15 Jeg lengter etter at alle skal få vite at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere ? og jeg er den største av dem alle.
16 Men Gud viste meg nåde, slik at Kristus Jesus kunne bruke meg som eksempel til å vise alle hvor tålmodig han er, så andre også kan forstå at de kan få evig liv.
17 Herligheten og æren tilhører Gud i all evighet. Han er konge i all evighet, den usynlige som aldri skal dø. Han alene er Gud, og han er full av visdom. Amen.
18 Nå, Timoteus, min sønn, ber jeg: Strid den gode strid, slik som Herren gjennom profetene sa oss at vi skulle.
19 Hold fast på din tro på Kristus, og sørg alltid for at du har en ren samvittighet. Gjør det du vet er rett. For enkelte mennesker har latt være å lyde sin samvittighet, og de har med vilje gjort det de vet er galt. Det er ikke overraskende at de mister sin tro på Kristus når de trosser Gud på den måten.
20 Hymeneus og Aleksander er to eksempler på dette. Jeg måtte overgi dem til Satan slik at han skulle straffe dem. De måtte lære seg at de ikke skulle bringe skam over Kristi navn.
© 2019 ERF Medien