Help

En Levende Bok

NÅR SKAL ALT DETTE SKJE?

1 Jeg behøver egentlig ikke å si noe om dette, kjære brødre,
2 for dere vet så godt at ingen har kjennskap til det. Herrens dag vil komme like uventet som en tyv om natten.
3 Når folk sier: «Alt er i orden, alt er stille og fredelig» ? da vil plutselig ulykken komme over dem, like plutselig som kvinnens smerter begynner når barnet skal fødes. Ingen vil være i stand til å komme unna, det blir ikke mulig å gjemme seg.
4 Men, kjære brødre, dere er ikke uvitende, og dere skal ikke bli overrasket når Herrens dag er inne.
5 For dere er alle barn av lyset og dagen og tilhører ikke mørket og natten.
6 Vær derfor på vakt og sov ikke som de andre. Vær rede til å ta imot Herren, og hold dere edrue.
7 Natten er den tiden man sover, og det er på denne tiden folk drikker seg fulle.
8 Men la oss som lever i lyset, holde oss edrue. Vi skal ha troen og kjærligheten som rustning, og håpet om frelse skal være vår hjelm.
9 For Gud har ikke utvalgt oss for at han skal øse sin vrede ut over oss, men for at han skal frelse oss ved vår Herre Jesus Kristus.
10 Han døde for oss, slik at vi for evig kan leve med ham, enten vi er døde eller levende når han kommer igjen.
11 Derfor skal dere oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre, akkurat som dere allerede gjør.

FORSKJELLIGE PÅBUD OG PÅMINNELSER

12 Kjære brødre, dere skal ære de i menigheten som arbeider iblant dere og som advarer dere mot alt som er galt.
13 Tenk høye tanker om dem, og gi dem helhjertet kjærlighet. De gjør sitt ytterste for å hjelpe dere. Husk at dere ikke må krangle med hverandre.
14 Kjære brødre, advar dem som er late eller villstyrige, trøst dem som er engstelige, ta dere spesielt av dem som er svake, og vær tålmodige mot alle.
15 Sørg for at ingen gjengjelder ondt med ondt, men forsøk alltid å gjøre godt mot hverandre og mot alle andre.
16 Vær alltid glade.
17 Be mye.
18 Dere skal alltid være takknemlige, uansett hva som skjer, for det er Guds vilje for dere som tilhører Kristus Jesus.
19 Slokk ikke Ånden!
20 Spott ikke dem som profeterer,
21 men prøv alt som blir sagt, slik at dere kan være sikre på at det er sant. Hvis det er sant, skal dere ta imot det.
22 Hold dere unna alt som er ondt.
23 Må fredens Gud selv gjøre dere rene, og må deres ånd og sjel og kropp bevares sterke og ulastelige inntil den dag da vår Herre Jesus skal komme tilbake igjen.
24 Gud, som kalte dere til å bli hans barn, vil gjøre alt dette for dere, slik som han har lovt.
25 Kjære brødre, be for oss.
26 Hils alle brødrene fra meg.
27 Jeg befaler dere i Herrens navn at dere leser dette brevet for alle de kristne.
28 Må så vår Herre Jesu Kristi rike velsignelse være med dere alle.Hilsen Paulus.
© 2018 ERF Medien