Help

En Levende Bok

STREV ETTER FULLSTENDIG RENHET

1-2 La meg få legge til dette, kjære brødre: Dere vet jo hvordan dere skal leve til Guds ære, for dere kjenner de budene vi gav dere fra den Herre Jesus selv. Nå ber vi dere ? ja, vi forlanger i den Herre Jesu navn ? at dere lever mer og mer etter dette idealet.
3-5 For Gud vil at dere skal være hellige og rene og at dere skal holde dere fri fra alle seksuelle synder. Dere skal finne en ektefelle og gifte dere i renhet, og ikke i sanselig begjær, slik hedningene gjør. De kjenner jo ikke Gud.
6 Dette er Guds vilje: Dere skal aldri bedra noen ved å ta en annen manns kone. Herren vil straffe dere for dette, noe vi uttrykkelig har sagt før.
7 Gud har jo ikke kalt oss til å være urene og fylt av begjær, men til å være hellige og rene.
8 Hvis noen nekter å leve etter disse reglene, er han ikke ulydig mot menneskers påbud, men mot Gud. Det er han som gir dere sin Hellige Ånd.
9 Når det gjelder kjærligheten til brødrene, trenger jeg ikke å si så mye, det er jeg sikker på! For Gud selv lærer dere at dere skal elske hverandre.
10 I sannhet, kjærligheten deres er allerede sterk overfor alle de kristne brødrene rundt omkring i landet. Vi ber dere, kjære venner, fortsett å elske dem, mer og mer.
11 Dette skulle være målet for dere; å leve et rolig liv, der dere passer deres egne saker og gjør deres arbeid, slik som vi tidligere har sagt dere.
12 Da skal mennesker som ikke er kristne, stole på dere og respektere dere, og dere skal ikke behøve å være avhengige av andre for å få nok penger til å betale regningene deres.

HVA SKJER NÅR EN KRISTEN DØR?

13 Og nå, kjære brødre, vil jeg dere skal vite hva som skjer med en kristen når han dør, slik at dere ikke skal være fylt av sorg, slik som de som ikke har håp.
14 Dersom vi tror at Jesus døde og kom tilbake til livet igjen, kan vi også tro at når Jesus kommer tilbake, vil Gud oppvekke alle de døde kristne sammen med ham.
15 Dette kan jeg si dere fra Herren: Vi som fremdeles lever når Herren kommer tilbake, skal ikke komme foran dem som allerede er i graven.
16 For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et mektig rop og med overengelens vekkende rop, og Guds store basun skal lyde. Og de kristne som er døde, skal først stå opp.
17 Så skal vi som fremdeles lever og som er igjen på jorden, bli tatt opp, sammen med dem. Vi skal møte Herren, og så skal vi alltid være med ham.
18 Trøst hverandre og oppmuntre hverandre med dette budskapet.
© 2018 ERF Medien