Help

En Levende Bok

GODE NYHETER FRA TIMOTEUS

1 Nå kunne jeg ikke holde det ut lenger, og bestemte meg for å bli alene igjen i Aten ?
2-3 og sendte Timoteus, vår bror og medarbeider, Guds tjener, for å besøke dere. Han kunne styrke troen deres og oppmuntre dere og bevare dere fra å miste motet i alle de prøvelser dere gikk igjennom. (Men selvsagt vet dere at slike prøvelser er en del av Guds plan med oss kristne.)
4 (Til og med da vi var hos dere, advarte vi dere på forhånd og sa at prøvelser snart skulle komme ? og det skjedde).
5 Som jeg sa, da jeg ikke holdt ut å vente i det uvisse lenger, sendte jeg Timoteus for å finne ut om troen fremdeles var sterk. Jeg var redd for at kanskje Satan hadde fått tak på dere og at alt vårt arbeid hadde vært til ingen nytte.
6 Nå er Timoteus nettopp kommet tilbake, og han kan fortelle gode nyheter om at deres tro og kjærlighet er like sterk som før, og at dere husker vårt besøk med glede og lengter like mye etter å se oss som vi etter å se dere.
7 Vi er derfor blitt rikelig trøstet, kjære brødre. Midt i alle våre prøvelser og lidelser her vet vi at dere står fast for Herren.
8 Vi kan tåle hva som helst, så lenge vi vet at dere er sterke i ham.
9 Hvordan skal vi kunne takke Gud for dere og for den glede og fryd dere har gitt oss når vi har bedt for dere?
10 For natt og dag har vi holdt på å be for dere. Vi har bedt Gud om lov til å se dere igjen, slik at vi kunne hjelpe dere med det som ennå måtte mangle i troen.
11 Må Gud vår Far selv og vår Herre Jesus sende oss tilbake til dere igjen.
12 Og må Herren gjøre det slik at deres kjærlighet vokser og flyter over til de andre, akkurat som det er med vår kjærlighet til dere.
13 Dette vil føre til at hjertene blir sterke, rene og hellige for Gud vår Far, slik at dere kan bli i stand til å stå for ham uten skyld den dagen vår Herre Jesus Kristus vender tilbake med alle dem som tilhører ham.
© 2018 ERF Medien