Help

En Levende Bok

1 Dere vet selv, kjære brødre, hvor verdifullt vårt besøk var.
2 Dere vet hvor ille vi var blitt behandlet i Filippi, like før vi kom til dere, og hvor mye vi led der. Likevel gav Gud oss mot til å gjenta det samme budskapet for dere, selv om vi var omgitt av fiender.
3 Dere ser altså at vi ikke forkynte med falske motiver eller med noen dårlig hensikt. Vi var helt likefremme og oppriktige.

SENDEBUD FRA GUD

4 Vi taler som sendebud fra Gud. Det er han som har betrodd oss å tale sannheten. Vi forandrer ikke budskapet for at det skal falle i smak hos dem som hører det, for vi tjener Gud alene. Det er han som gransker de dypeste tankene i vårt hjerte.
5 Ikke en eneste gang har vi forsøkt å vinne dere ved smiger, noe dere så vel kjenner til. Gud vet at vi ikke bare lot som om vi var vennene deres, så dere skulle gi oss penger.
6 Med hensyn til ros, så har vi aldri bedt om det hos dere eller noen annen, selv om vi som Kristi apostler, i sannhet hadde rett til ære.
7 I stedet var vi milde mot dere, slik en mor er når hun steller barna sine.
8 Vi elsket dere inderlig ? så inderlig at vi ikke bare gav dere Guds budskap, men også vårt eget liv.
9 Husker dere ikke, kjære brødre, hvor ivrige vi arbeidet iblant dere? Natt og dag strevde og svettet vi for å tjene nok til å leve, slik at våre utgifter ikke skulle bli til byrde for noen mens vi forkynte Guds evangelium blant dere.
10 Dere er selv vitner ? noe Gud også er ? på at vi har vært rene og ærlige og feilfrie i vårt forhold til dere alle.
11 Vi snakket med dere som en far gjør med sine egne barn ? husker dere ikke det? ? Vi formante dere og oppmuntret dere, ja, bad dere inderlig
12 at dere ikke skulle skade Guds navn ved det liv dere levde. Dere skulle gi ham glede, han som innbød dere til sitt rike og til å dele sin herlighet.
13 Og vi kommer aldri til å slutte å takke Gud for dette: Når vi forkynte for dere, tenkte dere ikke at de ord vi talte, bare var våre egne, men dere tok imot det vi sa som Guds egne ord ? noe det selvsagt også var. Det forandret livet deres.
14 Og så, kjære brødre, måtte dere lide på samme måte som menigheten i Judea. Dere ble forfulgt av deres egne landsmenn, akkurat som de ble forfulgt av sine egne, jødene.
15 Etter at de hadde drept sine egne profeter, henrettet de til og med den Herre Jesus, og nå har de brutalt forfulgt oss og drevet oss ut. De er imot både Gud og mennesker
16 og forsøker å hindre oss fra å forkynne for hedningene. De frykter at noen kan bli frelst. Dermed fortsetter de å fylle målet for sine synder. Men Guds vrede kommer til å nå dem til slutt.
17 Kjære brødre, etter at vi forlot dere og bare hadde vært borte fra dere en liten stund (selv om vårt hjerte aldri forlot dere), gjorde vi alvorlige forsøk på å komme tilbake for å se dere en gang til.
18 Vi hadde god lyst til å komme, og jeg, Paulus, forsøkte gang på gang, men Satan stanset oss.
19 For hva er det vi lever for? Hva er det som gir oss håp og glede og virkelig er vår hederskrans? Det er dere! Ja, dere vil bringe oss mye glede, for vi skal stå sammen for den Herre Jesus Kristus når han kommer tilbake igjen.
20 Dere er nemlig vår ære og vår glede.
© 2018 ERF Medien