Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Fra: Peter, misjonær og apostel for Jesus Kristus.Til: De jødiske kristne som er drevet ut av Jerusalem og nå er spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia.
2 Kjære venner, Gud Fader utvalgte dere for lenge siden. Han visste at dere skulle bli hans barn. Og den Hellige Ånd har helliget dere og renset dere med Jesu Kristi blod. Må Gud velsigne dere rikelig og hjelpe dere slik at dere stadig får oppleve større frigjøring fra engstelse og frykt.

GLEDE OG PRØVELSER

3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Det er hans bunnløse nåde som har født oss på ny, slik at vi er Guds barn. Nå lever vi i håpet på et evig liv, fordi Kristus stod opp igjen fra de døde.
4 Og Gud har gjemt denne kostelige gaven, som det evige liv er, for sine barn. Den er gjemt i himmelen, ren og ubesmittet, utenfor alt det som forandres eller forfaller.
5 Gud vil også sørge for at dere trygt kommer dit, så dere kan motta gaven alle dere som tror på ham. Den vil bli deres når dette livet en gang tar slutt.
6 Vær derfor oppriktig glade! Det ligger en stor glede foran dere, selv om det kan bli hardt en stund her nede.
7 Disse prøvelsene er for å prøve troen, for å se om den er sterk og ren eller ikke. Gullet blir jo også prøvet med ild for å se om det holder mål. Deres tro er langt mer dyrebar for Gud enn gull. Så hvis troen forblir sterk etter at den er prøvet, vil den bringe mye lovprisning og herlighet og ære den dagen han kommer tilbake.
8 Dere elsker ham enda dere aldri har sett ham. Enda dere ikke ser ham, tror dere på ham. Dere er lykkelige med den glede som kommer fra himmelen.
9 Denne gleden vil dere oppleve fullt ut når dere når fram til målet for deres tro, sjelens frelse.
10 Denne frelsen var noe som profetene ikke forstod fullt ut. Enda de skrev om den, hadde de mange spørsmål om hva det kunne bety.
11 De undret seg over hva Kristi Ånd, som var i dem, talte om. Han bad dem å skrive ned de begivenhetene som siden hendte med Kristus: Hans lidelse og den store herligheten han opplevde etterpå. Og de undret seg over når og for hvem alt dette skulle skje.
12 De ble fortalt at dette ikke ville skje i deres levetid, men mange år senere. Og nå er endelig evangeliet blitt klart forkynt for oss alle. Det ble forkynt for oss i kraft av den Hellige Ånd som talte til dem. Det er alt sammen så merkelig og forunderlig at til og med englene i himmelen ville gi mye for å vite mer om det.
13 Nå kan dere altså se framover, rolige og sindige. Dere vil få oppleve mer av Guds godhet når Jesus Kristus kommer tilbake.
14 Adlyd Gud dere som er hans barn. Fall ikke tilbake til det gamle livet. Da gjorde dere det onde fordi dere ikke visste bedre.
15 Vær hellige i alt dere gjør, akkurat som Herren er hellig. Han innbød dere til å være hans barn.
16 Han har selv sagt: «Dere skal være hellige, for jeg er hellig.»
17 Og husk at deres himmelske Far, han som dere ber til, ikke gjør forskjell når han dømmer. Han vil dømme dere med fullkommen rettferdighet. Derfor skal dere opptre med ærefrykt for ham fra nå av og til dere kommer til himmelen.

LØSESUMMEN ER BETALT

18 Gud betalte en løsesum for å frelse dere, og løsesummen er ikke alminnelig gull eller sølv, som dere kjenner så godt til.
19 Han betalte for dere med Kristi dyrebare blod, han som selv var det syndfrie, rene Guds lam.
20 Gud valgte ham ut til dette lenge før verden ble til, men det er først nå det er blitt åpenbart.
21 På grunn av dette kan dere tro på Gud, han som oppreiste Kristus fra de døde og gav ham stor herlighet. Nå kan dere sette deres tro og håp til ham alene,
22 og dere kan ha virkelig kjærlighet til hverandre. Dere ble jo renset fra egoisme og hat da dere tok imot Kristus og han frelste dere. Se da til at dere virkelig elsker hverandre, av et helt hjerte.
23 Dere har jo et nytt liv. Det ble ikke gitt dere av foreldrene deres. Det livet de gav dere, vil gå til grunne. Det nye livet vil vare til evig tid, for det kommer fra Kristus, Guds evige budskap til menneskene.
24 Ja, vårt naturlige liv kommer til å visne akkurat som gresset når det blir brunt og tørt. All vår storhet er som blomsten som visner og faller til jorden.
25 Herrens ord varer til evig tid. Og hans budskap er de gode nyhetene som ble forkynt for dere.
© 2019 ERF Medien