Help

En Levende Bok

APOSTELEN OG HANS RETTIGHETER

1 Jeg er apostel, Guds sendebud, og jeg er ikke ansvarlig for noe menneske. Jeg har virkelig sett Jesus, vår Herre, med mine egne øyne. Og dere er resultatet av mitt arbeid for ham.
2 Om jeg etter andres mening ikke er noen apostel, så er jeg det i sannhet for dere, for dere er blitt vunnet for Kristus ved meg.
3 Dette er mitt svar til dem som setter seg til doms over meg.
4 Eller, har jeg slett ingen rettigheter? Kan jeg ikke kreve det samme privilegium som de andre apostlene som har vært gjester i hjemmene deres?
5 Hvis jeg hadde hatt en kone, og hun hadde vært en troende, kunne jeg ikke da ha tatt henne med på reisene mine? Dette gjør jo de andre disiplene, Herrens brødre og Peter!
6 Er det bare Barnabas og jeg som er nødt til å arbeide til livets opphold, mens dere underholder de andre?
7 Hvilken soldat i hæren må betale utgiftene sine selv? Har dere noensinne hørt om en bonde som høster avlingen sin, men som ikke har rett til å spise noe av den? Hvilken gjeter tar hånd om en flokk sauer og geiter, uten at han også har tillatelse til å drikke litt av melken?
8 Jeg sier ikke bare menneskers mening om hva som er rett nå. Jeg sier dere hva Guds lov byr.
9 For i loven, som Gud gav Moses, sa han at dere ikke måtte sette muleband på en okse, så den ikke kunne spise mens den tresket hveten. Tror dere at Gud bare tenkte på okser da han sa dette?
10 Tenkte han ikke på oss også? Selvsagt gjorde han det. Han sa dette for å vise oss at kristne arbeidere skal betales av dem de hjelper. De som pløyer og tresker, har rett til sin del av høsten.
11 Vi har sådd åndelige goder. Er det da for mye å spørre om mat og klær til gjengjeld?
12 Dere gir jo dette til andre som preker til dere, og det er rett. Men skulle ikke vi ha enda større rettigheter enn dem? Likevel har vi aldri gjort bruk av denne retten, men underholdt oss selv uten deres hjelp. Vi har aldri forlangt betaling av noe slag, av frykt for at dere skulle bli mindre interessert i budskapet om Kristus.
13 Vet dere ikke at Gud sa til dem som arbeider i hans tempel at de skulle ta det de trengte av maten som ble brakt som gaver til ham? Og de som arbeider ved Guds alter, får en del av den maten som blir brakt dit av dem som ofrer til Herren.
14 På samme måte har Herren gitt befaling til dem som forkynner evangeliet at de skal forsørges av dem som tar imot det.
15 Likevel har jeg aldri bedt dere om en øre. Og jeg skriver ikke dette for å antyde at jeg vil begynne med det fra nå av. Jeg ville heller dø av sult enn å miste den tilfredsstillelsen det er å preke til dere uten å få betalt for det.
16 For det å forkynne evangeliet er ikke noe jeg kan rose meg av ? jeg kunne ikke slutte med det om jeg hadde ønsket heller. Det er en tvang som ligger på meg. Stakkars meg om jeg ikke gjorde det!
17 Om jeg tilbyr tjenestene mine, vil Herren gi meg belønning. Men situasjonen er ikke slik! Gud har tatt meg ut og gitt meg dette hellige oppdraget, og jeg har ikke noe valg.
18 Hva er da betalingen jeg får? Gleden ved å forkynne evangeliet uten at noen har utlegg på det. Jeg gir avkall på mine rettigheter.
19 Dette har også en fordel: Jeg er ikke nødt til å adlyde dem som betaler lønnen min. Likevel er jeg blitt en fri og lykkelig tjener for alle, slik at jeg kan vinne dem for Kristus.
20 Når jeg er hos jødene, blir jeg som en av dem, slik at de vil lytte til evangeliet, og jeg kan vinne dem for Kristus. Når jeg er hos de hedningene som følger jødiske skikker og seremonier, diskuterer jeg ikke med dem, selv om jeg ikke er enig, for jeg ønsker å hjelpe dem.
21 Når jeg er hos hedningene, holder jeg med dem så mye jeg kan, bortsett fra at jeg alltid må gjøre det som er rett som en kristen. Ved å være enig med dem, kan jeg vinne deres fortrolighet og også være til hjelp for dem.
22 Når jeg er hos dem som har særlig øm samvittighet, oppfører jeg meg ikke som om jeg vet alt, og jeg sier ikke at de er dumme. Resultatet er at de er villig, til å la meg hjelpe dem. Uansett hvordan et menneske er, så forsøker jeg å finne en grunn å stå på sammen med ham, slik at han tillater meg å fortelle ham om Kristus og lar Kristus frelse seg.
23 Jeg gjør dette for å bringe dem evangeliet og på grunn av den velsignelse jeg selv mottar når jeg ser dem komme til Kristus.

TREN HARDT ? FOR Å VINNE

24 I et løp deltar alle, men det er bare den som kommer først, som får prisen. Løp derfor for å vinne.
25 En idrettsmann må nekte seg alt, for å vinne en premie, men vi gjør det for å oppnå en himmelsk belønning.
26 Jeg løper derfor rett mot målet, og det er mening i hvert skritt jeg tar. Jeg kjemper for å vinne. Jeg driver ikke bare med skyggeboksing eller lek.
27 Jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, slik at ikke jeg som har forkynt for andre, skal bli forkastet selv.
© 2018 ERF Medien